Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân September 2015

In deze
nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en
geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Beste nieuwsbrieflezer,

We leven in een wereld in verandering, merkbaar en voelbaar. Het nieuwe politieke jaar is ook enerverend begonnen. In de Statenvergadering op 23 september met een knallend debat over vluchtelingenopvang tussen PVV’ers en GrienLinkser Retze van der Honing. 
 
Ook een uitdaging: politiek bedrijven met maar 1 zetel in de Staten. Vandaar een oproep! Mensen gezocht die verstand hebben van filmpjes maken en mensen die zich willen verdiepen in de politieke kant van een onderwerp.
Passie en verdieping gegarandeerd!

Wil je ons volgen via de sociale media? Klik dan hieronder:
Twitter GrienLinks
Twitter Retze
Facebook GrienLinks

     

GL recht tegenover PVV in vluchtelingendebat

Retze van der Honing was woensdag 23 september 2015 zo ongeveer de enige in de Friese Staten die consequent met PVV-ers én met afgesplitste PVV-er Jitske Eizema fel in debat ging over het opvangen van vluchtelingen in Fryslân. PVV’ er Aardema stelde dat het “voor een groot deel economische gelukszoekers” betreft, “en mogelijk door terroristische organisaties gestuurde personen.”
Retze ging daar fel tegenin. “De wereld staat op een paar plekken in brand. Mensen gaan op de vlucht voor IS en Assad, mensen zoeken veiligheid. Wij maken onderdeel uit van deze wereld, wij dienen hen bij te staan.”
De Staten namen deze motie aan (zonder steun van de PVV en Eizema): 2015-09-23_Huisvesting statushouders_Motie 

Lees meer over dit debat op onze website. Ook kun je hier (dit deel van) de Statenvergadering terugzien.
 

Duurzame moties GL bij nieuw beleid college CDA VVD SP FNP

In de Friese Staten werd op 23 september 2015 een debat gehouden over de zogenaamde Uitvoeringsagenda 2015-2019 van het nieuwe college (CDA, VVD, SP, FNP). De inbreng van Retze van der Honing van GrienLinks richtte zich op de duurzaamheid. Als belangrijkste criterium in de door het college aangekondigde nieuwe economische agenda, als aansporing om meer ambitie te tonen bij het verminderen van de CO2 uitstoot (naar aanleiding van de Klimaatzaak), bij het pleiten voor meer geld voor het initiatief Kening fan ‘e Greide, bij een motie voor het wel plaatsen van dorpsmolens bij duurzame dorpen en met een motie voor voortzetting van het worden van een Fair Trade provincie.
 
Lees meer over deze moties en het debat op onze website.

Omrop Fryslân selstannich

De Fryske Steaten binne it alhiel iens: Omrop Fryslân moat selsstannich bliuwe. Dêrta waard woansdei 23 septimber 2015 ienriedich in moasje oannommen.2015-09-23 konsept 2 Moasje Omrop Fryslân – FR Grien-Links-steatelid Retze van der Honing: “Wy moatte de steatssiktaris efkes helpe.”
Steatssiktaris Sander Dekker (VVD)hat tasein dat er noch mei de provinsje Fryslân yn oerlis wol oer de posysje fan it Frysk en oer dy fan de omrop. Hy wol de regionale omroppen ûnderbringe by in lanlike organisaasje. Dêr fielt Omrop Fryslân neat foar.
 
Sjoch ek ús webside.

Universitair onderwijs in Fryslân: ja!

 
Retze van der Honing: “Als jongeren in Fryslân door kunnen studeren, is dat een goede zaak.” In december nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het wel of niet meebetalen aan de ‘elfde’ faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Die faculteit wordt een samenwerkingsproject van de RUG, de hogescholen in Fryslân en Tresoar.
GrienLinks is in beginsel voor, maar die faculteit dient dan wel in Leeuwarden te worden gevestigd. Dit is gunstig voor de ‘doorgaande leerlijn’, van peuterschool tot en met promovendus, maar als het goed is ook voor kennisvernieuwing en de Friese economie. 
Lees meer op onze website.

Zie ook de website van het project UCF.  

Schriftelijke vragen en antwoorden in de Staten

 
Op 26 juni 2015 hebben we vragen gesteld over de Klimaatzaak en de ambities van de provincie op dit gebied (verminderen CO2 uitstoot). Lees hier de antwoorden van het college. Ook tijdens het debat op 23 september over de uitvoeringsagenda kwam dit aan de orde. Het college vindt dat ze erg veel doet aan duurzaamheid.
 
Op 6 juni 2015 hebben we vragen gesteld over de eventuele bomenkaplangs provinciale wegen ivm de veiligheid. Hier hebben we nog steeds geen antwoord op.

GrienLinks Statenfractie 058 2925805.