Spoorlijnen in Friesland moeten blijven

OV trein (klein) Retze van der Honing spreekt schande van de optie om de twee Friese spoorlijnen Harlingen-Leeuwarden en Stavoren-Leeuwarden op te heffen. Alleen omdat ProRail een financieel probleem heeft.

Retze van der Honing: “Ze weten niet eens waar ze het over hebben, zo blijkt uit het rapport van Price Waterhouse Coopers zelf. (zie pagina 128 voor een tabel met de aanbevelingen). Echt een schande. Minder goederenvervoer zou helpen minder schade aan de rails te veroorzaken. Klopt. Alleen rijden er al een flink tijdje geen goederentreinen meer in Friesland op die sporen. Tja. Ook zou het spoor juridisch overgedaan kunnen worden. Aan wie dan eigenlijk? En wat lost dat op? De treinlijnen opheffen (of wat betekent het uitzonderen van het hoofdspoorwegennet?) is volgens dit bureau ook een mogelijkheid om het gat in de begroting van ProRail te dichten. Niet bepaald een goed doordachte oplossing.

Het lijkt alsof alleen geld telt en verder niks. De lijn Leeuwarden-Sneek-Stavoren is voor de Zuidwesthoek van Friesland de snelste verbinding. Gografisch gezien is het een lastig te bereiken gebied met veel meren en weinig wegen. Dus een busverbinding is geen alternatief. De lijn is – naast het belang van bereikbaarheid – ook belangrijk voor de economische en toeristische ontwikkeling van het gebied.

Voor de lijn Harlingen-Leeuwarden geldt ook dat – naast een goede bereikbaarheid van het gebied en het belang voor de economische ontwikkeling van dit gebied – een goede toeristische verbinding met de eilanden van belang is. In eerder verricht onderzoek (2003 en 2004) is al duidelijk geworden dat een alternatief met busvervoer ook hier niet veel oplevert ten opzichte van het treinverkeer.

Het is echt van de gekke dat dit gewoon – slecht onderbouwd ook nog – in de stukken van dit onderzoeksbureau staat als oplossing voor het wanbeleid bij ProRail. Die spoorlijnen moeten gewoon blijven!”