Rondweg Lemmer 70 km

Sylroede Tot vreugde van GrienLinks is er – in een eerder stadium – als oplossing van de verkeersproblematiek bij Lemmer niet gekozen voor een aquaduct. Er is door de Staten gekozen voor een simpele variant, de ‘Traverse Lemmer’. In de Statenvergadering van 28 oktober 2015 werd gesproken over de inrichting van die weg. Retze van der Honing heeft voor het voorstel van het college gestemd. Dat hield in: 70 km, met geluidswallen en stil asfalt.

De traverse Lemmer is de vroegere rondweg, die dat niet meer is doordat er de afgelopen tientallen jaren enkele nieuwbouwwijken aan de buitenkant zijn bijgebouwd. In feite is het nu een weg door de bebouwde kom van het dorp, dus zou – voor de veiligheid en de leefbaarheid – de maximum snelheid 50 kilometer per uur moeten zijn, ook in verband met geluidsoverlast en het milieu.
Maar aan weerszijden van deze weg is nog vrij veel ruimte. Bovendien heeft de weg een langgerekte, geasfalteerde vorm die uitnodigt tot ‘hard’ (70 km/uur) rijden. Herinrichting naar een weg die ‘dwingt’ tot 50 km/uur kost extra geld. Al met al is een groot deel van de Lemsters en de gemeenteraad van De Fryske Marren zelfs unaniem voor 70 km/uur, mits er ‘stil asfalt’ op het grootste deel van de weg komt te liggen en er ‘geluidsbermen’ naast worden aangelegd. Gelet op het langdurige en – na veel gedoe – toch nog zorgvuldige inspraakproces stemde Retze van der Honing in met het collegevoorstel, dus ook met de maximum snelheid van 70 km/uur, met geluidswallen en stil asfalt.