Moties en amendementen GrienLinks Begroting 2016

Douwe Hoogland (PvdA), Retze van der Honing (GL), Jannewietske de Vries (PvdA) en Wiebo de Vries (ChristenUnie) in overleg tijdens de schorsing over het Kening fan 'e Greide amendement op 11 november 2015
Douwe Hoogland (PvdA), Retze van der Honing (GL), Jannewietske de Vries (PvdA) en Wiebo de Vries (ChristenUnie) in overleg tijdens de schorsing over het Kening fan ‘e Greide amendement op 11 november 2015
De begroting voor 2016, die op de vergadering van de Provinciale Staten op 11 november 2015 werd besproken, was de eerste die het nieuwe college (CDA, VVD, SP en FNP) presenteerde. Het college bezuinigt op natuur en weidevogels, investeert in opnieuw meer asfalt, investeert miljoenen in de economie zonder omslag te maken naar een groene economie en zonder het te hebben over werkgelegenheid. Ook verlaagt ze de opcenten met 20 miljoen euro per jaar. Dat komt vooral ten goede aan mensen met meerdere en grote auto’s. Daarnaast gebruikt dit college de NUON-gelden (onze spaarpot zeg maar) als dekking voor de lopende begroting. Wij wilden dit NUON-geld graag gebruiken voor een investering in de toekomst (duurzame economie, gezonde natuur). We hebben ervoor gekozen om een paar hoofdpunten voor ons te amenderen: Investeren in natuurinclusieve landbouw/weidevogels, inzetten op meer bestrijding van verdroging natuur en een werkgelegenheidsdoelstelling in de economienota. Geen van deze voorstellen werd aangenomen.

Retze van der Honing zag daarom niet hoe hij voor de begroting zou kunnen stemmen. Ook de PvdA en de ChristenUnie stemden tegen de begroting.
Lees hier bijdrage begroting 2016 in de eerste termijn. De hele vergadering kun je HIER terugkijken.

Onze amendementen en moties:
Natuurinclusieve landbouw en weidevogels: Amendement-PS-11-november-2015-GrienLinks-PvdA-D66-PvdD-Begroting-Kening-fan-e-Greide-geld-voor-natuurinclusieve-landbouw-onderzoek-en-weidevogels

Bestrijding van verdroging Amendement GL PS 11 november 2015 – Begroting 2016 – 1 miljoen extra voor verdrogingsbestrijding

Werkgelegenheid als doel van investeren in economie Motie PS 11 november 2015 GrienLinks – Begroting – Werkgelegenheidsdoelstelling Economie

Ook dienden we een paar moties in over de al dan niet democratische werkwijze in de Staten. Het is belangrijk, vinden wij, om voor het publiek zichtbaar goed politiek debat te kunnen voeren.
Motie PS 11 november 2015 GrienLinks – Begroting – Beleidsbrief (2)

Motie PS 11 november 2015 GrienLinks – Begroting – uitvoering moties en amendementen

Amendement GrienLinks – PS 11 november 2015 – Begroting 2016 – beschikking over de VAR

Alleen het amendement over de zeggenschap van Provinciale Staten (en NIET het college) over de VAR (de Vrij Aanwendbare Reserve) is aangenomen.