Getreuzel met duurzame energie – moties GL zonnepanelen Thialf en huurhuizen niet uitgevoerd

zonnepaneelRetze van der Honing heeft Schriftelijke vragen GrienLinks 18 november 2015 – Zonnepanelen Thialf en huurhuizen. docx aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld over het uitvoeren van moties van GrienLinks: ”Aangenomen moties in de Staten uit 2012 en 2013 over zonnepanelen op Thialf en op huurhuizen worden gewoon niet uitgevoerd, blijkt nu. De bouw van Thialf vordert en nog steeds geen zicht op zonnepanelen. Ook een overeenkomst met corporaties om zonnepanelen op 50.000 huurhuizen mogelijk te maken is er nog steeds niet. Terwijl de noodzaak om zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken steeds duidelijker is. Dit getreuzel met duurzame energie past een overheid absoluut niet. Wij willen dat Gedeputeerde Staten onmiddellijk uitvoeren wat in die moties staat.”