Een Friese Universiteit

Universiteit_van_Franeker “Het zou mooi zijn, als vanaf september 2017 jongeren ervoor kunnen kiezen om in Leeuwarden een universitaire studie te volgen. Dat is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar het voegt ook iets toe aan Leeuwarden en Fryslân.” Retze van der Honing stemde op 16 december 2015 positief in met het voorstel om als provincie 18 miljoen euro te steken in een samenwerkingsverband met de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden. De bedoeling is dat er een doorgaande leerlijn vanaf de basisschool tot aan de universitaire studie (inclusief promotiemogelijkheden) in Friesland komt.

“Natuurlijk vragen ook wij ons af of het aantal studenten misschien niet te hoog ingeschat wordt, of het gaat lukken om na 7 jaar op eigen benen te staan en of er genoeg samengewerkt gaat worden met de andere instellingen op kennis- en onderwijsgebied in Fryslân.

Er lijkt echter goed over nagedacht te zijn: er ligt een stevige overeenkomst, de RUG steekt er ruim 33 miljoen euro in en ze verbinden zich voor 15 jaar universitair aan Leeuwarden. Daarbij denken we dat een universiteit in Leeuwarden goede invloed heeft op het leefklimaat, het onderwijsniveau en de ontwikkelingskansen van Friezen.

De bedoeling is dat er een bachelor college in Leeuwarden wordt gevestigd en dat er een aantal universitaire masters te volgen zijn. Meer informatie op de website UCF. De plannen spreken van uiteindelijk 1000 studenten (verdeeld over het college en de masters) en 50 promovendi (mensen die na hun master nog 4 jaar doorstuderen). In 2022 moet het college op eigen financiële benen kunnen staan. In het ‘ontwikkelplan’ staat dat er samengewerkt gaat worden met de instellingen die ook samenwerkten in de voorloper van dit plan, de UCF (University Campus Fryslân): Wetsus, Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein, Universiteit Twente, Philips Drachten, MCL Academie, Wadden academie, Tresoar, Fryske Akademy, Dairy Campus, Stenden, NHL.

Geschiedenis: In 2011 is University Campus Fryslan (UCF) een academische netwerkorganisatie in onze provincie, van start gegaan met subsidie van de gemeente en de provincie. De opdracht van UCF was om academisch onderwijs, onderzoek en het vermeerderen van de kennis van de maatschappelijke toepassing daarvan in Friesland mogelijk te maken. Dit was een traject van de lange adem, is toentertijd in de Staten geconcludeerd. Een belangrijk doel was om het academische klimaat in Leeuwarden flink te verbeteren. Op dit moment (2015) volgen bij UCF zo’n 80 studenten een van de gerealiseerde masters en zijn 35 promovendi aan de slag met een vierjarig academisch onderzoek naar de belangrijkste historische, economische en culturele kenmerken die karakteristiek en onderscheidend zijn voor Friesland, de zogenaamde ‘hotspots’. Bij elkaar zijn er drie masters: wettertechnology, meartaligens en enerzjy- en miljeumanagement (MEEM) ontwikkeld. Verder zijn er nog drie masters in verschillende stadia van ontwikkeling: leefberens, bestjoerskunde en toerisme.