Petitie ‘Laat liggen dat ei’ gehackt

2014-05-12 19.43.24De petitie www.laatliggendatei.nl is uit de lucht. De site is gehackt. De petitie was door de Friese Statenfractie GrienLinks georganiseerd met als doel het verbod op het rapen van kievitseieren te handhaven. Mensen die de website bezochten en de petitie wilden ondertekenen werden heimelijk doorgeleid naar de website van de Bond Friese VogelWachten (BFVW), die een tegengestelde petitie op touw had gezet. “Het is nog niet bekend wie er precies achter de aanval zit”, zegt fractievoorzitter Retze van der Honing van GrienLinks. “Nu het onmogelijk is gemaakt om een eerlijke petitie te houden, is de aardigheid er af. We willen onze tijd, energie en geld steken in een open en eerlijk debat. Niet in het beveiligen van websites. Daarom stoppen we met de petitie”, aldus Van der Honing.

Inmiddels hebben jongeren van DWARS en D66 aangekondigd een nieuwe petitie te starten, omdat ze het jammer vinden dat de petitie offline is gehaald. Zie dit bericht op Omrop Fryslan en dit bericht in de Leeuwarder Courant van 18 januari 2016.

Verder neemt het college morgen 19 januari of dinsdag 26 januari een besluit over de ontheffing.

Retze van der Honing: “Het rapen van kievitseieren is in Nederland verboden. Maar omdat het rapen van kievitseieren ook als een Friese traditie wordt beschouwd, kan de provincie een ontheffing verlenen. Hierdoor is het mogelijk dat in Fryslân aan het begin van het broedseizoen zo’n 6000 eieren mogen worden geraapt. Het rapen van zo’n 6000 eieren per jaar zouden we daarom achterwege moeten laten. Daarover ging onze petitie”.

Volgens Van der Honing hoort de kievit bij Fryslân. “We moeten er alles aan doen de kievit een kans te geven. Daarom mag de provincie geen ontheffing verlenen op het verbod om kievitseieren te rapen. Het is GrienLinks te doen om het in standhouden van de kievit. Deze weidevogel wordt ernstig in haar voortbestaan bedreigd. Met name de intensieve landbouw, maar ook de grootschalige jacht in Frankrijk zijn hier verantwoordelijk voor. We kunnen de Fransen niet aanspreken op hun wangedrag als we zelf als enige regio in Europa toestaan dat eieren mogen worden geraapt.

De petitie werd in ieder geval door 550 mensen ondertekend. “Maar het kunnen er veel meer geweest zijn” zegt Van der Honing “Dat weten we niet”.