Openbaarheid gegevens REC noodzakelijk

rookpl  over ovengeb REC 7 april 2011 13 00 uur“De rookwolken komen niet alleen uit de pijp van de REC, maar omringen ons zo langzamerhand ook in de cijfers. Wat wel onomstotelijk vast staat, is, dat er in oktober 2015 in een maand meer dan de toegestane jaaruitstoot aan dioxine uit die pijp is gekomen. Daar maken we ons grote zorgen over. Dioxine ontstaat door onvolledige verbranding. Daarom willen wij graag openbaarheid over alle gegevens op grond waarvan de verbrandingstemperatuur wordt berekend. Ook willen we weten of de overheid nog kan garanderen dat de REC schoon werkt en de bijbehorende milieuvergunning nog adequaat is.“

Dit zegt Retze van der Honing van de Statenfractie van GrienLinks. Hij heeft namens zijn fractie een interpellatie in de Staten aangevraagd voor 24 februari 2016.

“Het is van het grootste belang dat –als je naast de oven woont – je zeker weet dat je geen dioxine (of andere stoffen) binnenkrijgt afkomstig uit de schoorsteen van de REC die slecht zijn voor je gezondheid. En dat is nu niet het geval. De mensen zijn daarom in onzekerheid”, zegt Wim Kroon, fractievoorzitter van GroenLinks Harlingen. Wat de oorzaak is van de dioxine-uitstoot is nog onduidelijk. De GroenLinksers willen dat daar woensdag de 27e januari een antwoord op komt bij de inloopbijeenkomst in Harlingen. Van der Honing: “De overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lucht in onze provincie. De gemeente let op de volksgezondheid, Gedeputeerde Staten verstrekt en controleert milieuvergunningen. De gemeenteraad en de Provinciale Staten (als volksvertegenwoordigers) moeten vanuit hun controlerende functie er op letten dat dat op juiste wijze gebeurt. Burgers hebben recht op milieu-informatie, ze hebben er recht op te weten wat ze inademen. Dat daar geen duidelijkheid over is, is een schande. Met dioxine valt niet te spotten. De overheid moet kunnen garanderen dat de REC schoon werkt en er een adequate milieuvergunning is. En daar hebben wij geen zekerheid over nu. ”

antwoordbrief aan GrienLinks over openbaarheid gegevens van de REC Harlingen 20140520

Lees hier terug over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer (debat in februari 2014) over de milieuvergunning voor de REC.