GrienLinks wil APK voor afvalverbrander Harlingen

Foto: Riekje Zijlstra
Foto: Riekje Zijlstra
De Statenfractie van GrienLinks wil dat de afvalverbrander in Harlingen (de REC) een volledige APK krijgt, na de ruimschoots de norm overschrijdende dioxine-uitstoot in oktober 2015. De milieuvergunning moet een update krijgen, de handhaving van de vergunning moet onder de loep worden genomen en er moet diepgravend worden onderzocht of de REC gebruik maakt van de meest veilige en milieuvriendelijke techniek. “De overheid moet garanderen dat de omwonenden kunnen leven in een gezonde en schone leefomgeving”, vindt fractievoorzitter Retze van der Honing van GrienLinks.

Kijk hier naar Retze van der Honing in Bynt over de REC

Informatie
GrienLinks nam samen met D66 het initiatief voor het houden van een openbare informatieavond over de REC op 17 februari 2016 a.s. De fracties willen dat Statenleden vragen kunnen stellen aan de gedeputeerde, de REC, de FUMO, de GGD en de begeleidingsgroep. Op 24 februari a.s. houdt GrienLinks een interpellatie over de REC in de vergadering van de Provinciale Staten. Dan kan het college politiek bevraagt worden op hun acties na de dioxine-uitstoot. De fractie is zeer ontevreden over o.a.de informatievoorziening over en door de REC. Als voorbeeld noemt de fractie dat de meetgegevens van de verbrandingstemperaturen nog steeds niet beschikbaar zijn. Bij een te lage verbrandingstemperatuur worden veel schadelijke dioxines geproduceerd. Ook zweeg de REC over de storingen op 1 en 2 oktober van het vorig jaar toen enorme hoeveelheden schadelijke stoffen, waaronder dioxines, door de REC de lucht in werden geblazen.

Retze van der Honing: ” Dat de gedeputeerde nu een dwangsom aan Omrin oplegt voor een paar overtredingen is een goed begin, maar dieper onderzoek naar de oven en de vergunning zelf en openbaarheid van de gegevens is absoluut noodzakelijk. ”

Gemeenten moeten optreden
GrienLinks vindt daarnaast dat de Friese gemeenten, die aandeelhouder zijn van de REC, daadkrachtiger moeten optreden. De REC is in feite een bedrijf dat geleid wordt door de overheid. “De overheid maakt hier geen beste beurt”, oordeelt GrienLinks. “De gemeenten zouden er veel meer aan kunnen doen dat de REC beter functioneert”.

Gebeurtenissen op 1 en 2 oktober 2015
De eerste analyses van de gebeurtenissen laten zien dat er veel meer aan de hand was dan alleen een – zoals door Omrin in hun weeknieuws gemeld was – kapotte ventilator. Er is een gigantische uitstoot van gevaarlijke stoffen geweest (koolmonoxide, koolwaterstoffen, zoutzuur, stof en dioxine). Veel van die stoffen konden zelfs niet meer gemeten worden, zo hoog was de uitstoot. En Omrin heeft dit niet gemeld aan de provincie. Verder zijn er vragen over het blussen van de brand en het zonder filters vervolgens schoonblazen van de oven. Plus: sinds de uitbreidingsvergunning voor het verbranden van meer afval (vanaf december 2013) wordt er ook digestaat in de REC verbrand. Digestaat (dat voor een groot deel uit water bestaat) heeft een andere verbrandingswaarde dan huishoudelijk afval. Deskundigen vragen zich af of de installatie van de REC wel toereikend genoeg is voor het verbranden van dit soort stoffen.