GrienLinks wil oorspronkelijke verbrandingstemperatuurgegevens REC

Het uitblazen van de oven in juni 2015
Foto: Riekje Zijlstra-Heida Het uitblazen van de oven in juni 2015
De GrienLinks Statenfractie vraagt in een Brief GL aan dhr Vernooij 8 februari 2016 als Brief GL aan GS over verbrandingstemperaturen 2015 REC – 8 februari 2016 om de oorspronkelijk gemeten verbrandingstemperaturen in de afvalverbrander (REC) in Harlingen over het hele jaar 2015. Retze van der Honing (fractievoorzitter):”Wij krijgen tot nu toe overzichten van de ‘berekende’ temperatuur in de ketel van de REC. We willen weten hoe deze berekende temperatuur tot stand is gekomen, plus de oorspronkelijk gemeten temperaturen. Wij willen deze gegevens kunnen controleren en voorleggen aan onze eigen deskundigen. Want bij het ontstaan van dioxine draait het helemaal om een voldoende hoge temperatuur bij het verbranden van afval. De oorspronkelijke temperatuurgegevens lijken ons daarom nogal relevant. Daarnaast staat in de wet dat burgers en belanghebbenden recht hebben op milieu-informatie. En dat lijkt ons in dit geval zeker aan de hand.” Retze van der Honing in Bynt over het rapport van Johan Vollenbroek over de dioxine uitstoot van de REC

De fractie vraagt naar de temperatuur die de pyrometers in het dak van de ketel van de REC hebben gemeten,  de temperatuur die de pyrometers op 24 meter hebben waargenomen,  de berekende zogenaamde ‘2-seconden’temperatuur en de berekeningsmethode (de ‘polynoom’) van de verbrandingstemperatuur. Retze van der Honing: “Deze informatie willen we graag voor de 14e februari ontvangen, zodat we deze informatie kunnen gebruiken bij de informatiebijeenkomst voor Statenleden op  17 februari 2016. Deze informatiebijeenkomst is openbaar, dus belangstellenden kunnen op de tribune plaatsnemen. De antwoorden op de vragen die we stellen aan de uitgenodigde deskundigen zullen we gebruiken in de interpellatie op 24 februari in de Staten. “