Geen investeringen in nieuwe gaswinningen

retze Retze van der Honing wil van Gedeputeerde Staten weten hoe het zit met de investeringen door de Rijksoverheid in Friesland in de gaswinningen. Hij heeft vrijdag 12 februari 2016 Schriftelijke vragen GrienLinks – investeringen Rijksoverheid gaswinning – 12 februari 2016 hierover aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. Van der Honing:”Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten hebben zich luid en duidelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinningen in Friesland (inclusief Waddenzee en de Waddeneilanden). Investeringen van het Rijk in nieuwe gaswinningen in Friesland zijn dus – volgens ons – ongewenst. “

Eén antwoord op “Geen investeringen in nieuwe gaswinningen”

  1. Een van de meest indringende vragen ontbreekt hier echter !
    Zijn jullie je bewust van een situatie waarbij de keteltemperatuur door berekening tot stand komt door gemeten temperaturen op 36,3 m hoogte in de centrale ?
    Wordt deze rekenpolynoom wel op de juiste wijze toegepast? Zijn jullie je bewust dat deze “”omrekentechniek”” op de juiste wijze plaats vindt en jullie op 16 september 2014 is voorhouden door OMRIN?
    Een onvoorwaardelijke kennis en openheid en transparantie van de temperatuurgegevens door de OMRIN van het verbrandingsproces is onontbeerlijk en vormt de kern van het inwendige van deze oven !

Reacties zijn gesloten.