GrienLinks motie APK keuring voor de REC aangenomen

hgsr_RetzeinStatenzaal Retze van der Honing ondervroeg gedeputeerde Schrier op woensdag 24 februari 2016 over de genomen en te nemen maatregelen na de geconstateerde dioxine uitstoot (1,6 x de jaarnorm) van de REC in Harlingen in oktober 2015. Interpellatievragen REC dioxine uitstoot – GrienLinks – PS 24 februari 2016.

Van der Honing:”Er moet nu onmiddellijk iets gebeuren. Gedeputeerde Staten (GS) zijn het ‘bevoegd gezag’ in dit geval, dus we verwachten echte actie van gedeputeerde Schrier.” Van der Honing diende vier moties in. Twee ervan werden aangenomen. De motie over een APK voor de REC (een update van vergunning en installatie) met als doel dat de REC een schone oven wordt en een motie met het verzoek aan de gedeputeerde om het initiatief te nemen om voor elkaar te krijgen dat de schoorsteen van de REC omhoog gaat. De gedeputeerde zegde toe zijn best te doen zaken voor elkaar te krijgen.

20160224_195148

20160224_195225

Luister HIER naar Retze van der Honing en Michiel Schrier na afloop van het debat

Dit zijn de moties:

MOTIE REC APK
MOTIE SPOELPROGRAMMA EN BYPASSEN STOPPEN
MOTIE OPENBAARMAKEN VERBRANDINGSTEMPERATUUR
MOTIE REC SCHOORSTEEN VERHOGEN

Retze van der Honing licht de moties toe: ” Wij vinden dat de REC op korte termijn moet stoppen met het uitblazen van de oven (met het ‘spoelprogramma’), want dat mag helemaal niet. Ook het standaardgebruik van een omleiding om het doekenfilter heen bij het opstarten is niet wenselijk. Daarmee komen soms ongewenste stoffen (zoals stof, maar ook o.a. dioxine) in de lucht. Dat zijn dingen die nu meteen en onmiddellijk moeten veranderen. Jammer genoeg was daar geen meerderheid voor in de Staten, maar hopelijk is het signaal wel overgekomen. Wel is de motie over het verhogen van de schoorsteen aangenomen. Daarnaast willen we een groter onderzoek naar de aanpassingen die nodig zijn om de REC in een echt schone oven te veranderen. Daarvoor is een update van de installatie en de vergunning nodig. Een APK voor de REC dus. Die is gelukkig wel ruimschoots aangenomen door de Staten. Ook zegde de gedeputeerde toe om zijn best te doen om de genoemde zaken voor elkaar te krijgen.
Wat niet lukt is openbaarheid van de verbrandingstemperatuur. Wij vinden dat burgers en volksvertegenwoordigers zelf moeten kunnen zien of het klopt in de oven. Liefst zien we dit soort gegevens, net zoals in België, in een databank.
We maken ons nog steeds wel zorgen over de positie van de FUMO. Zij moeten handhaven, maar hebben in het verleden niet laten zien daar erg pro-actief in te zijn. Nog steeds zitten ze vaak op de stoel van Omrin, ondanks de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer in december 2013. Dat willen we graag in de toekomst wel zien veranderen.”