Extra geld voor Fries museum afgewezen

Ferhaal fan Fryslan Geen extra geld, maar wel vasthouden aan de ambities voor het Fries Museum: minimaal 100.000 bezoekers per jaar én landelijke uitstraling. Volgens Retze van der Honing (GrienLinks) betekent deze combinatie, dat het college van Gedeputeerde Staten geen keuze maakt. “In echte management-oplossing: der moat mei minder jild mear dien wurde!”

Pogingen van onder andere GrienLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren om het budget voor het Fries Museum omhoog te krijgen, mislukten woensdag 24 februari 2016 in Provinciale Staten.

Van der Honing wees er in het debat op dat al eerder was gewaarschuwd, dat bezuinigingen op culturele instellingen zouden betekenen, dat de exploitatie van het Fries Museum in gevaar zou komen. “Myn foargonger Theo van de Bles hat hjir yn 2006 al foar warskôge”, merkte Van der Honing op.e coalitiepartijen CDA, VVD, SP en FNP hielden vast aan het standpunt van het college, dat het museum eerst meer moet doen om geld van derden binnen te krijgen. Dat de museumdirectie hier al volop, en ook succesvol, mee bezig is, deed er kennelijk niet toe.