Help nieuwe gaswinningen tegenhouden in Friesland

20150926_141726Van der Honing:”Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten hebben zich luid en duidelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinningen in Friesland (inclusief Waddenzee en de Waddeneilanden). Investeringen van o.a. het Rijk in nieuwe gaswinningen in Friesland zijn dus – volgens ons – ongewenst. Daarom hebben we gevraagd aan Gedeputeerde Staten om zich tegen de investeringen van het Rijk in nieuwe gaswinningen uit te spreken en dat te laten weten aan het Rijk. In het antwoord van de gedeputeerden: antwoordbrief aan GrienLinks over investeringen van Rijksoverheid in Gaswinning in Fryslân 20160309 staat (vrij vertaald) dat ze hun best al doen.

Lees ook het bericht: Help mee de gaswinning onder het Waddengebied tegen te houden! Klik hier voor meer informatie van de Waddenvereniging.