COC, FSU, Hoor, Tumba en Zorgbelang geen subsidie meer

Gay pride
Op 23 maart 2016 besloten de coalitiepartijen (SP, CDA, VVD, FNP), door middel van 09-4-def.beslut by inisjatyfutstel ofbou subsydzjes Maatskiplike Organisaasjes, in de Staten tot het stopzetten van de subsidie van COC, FSU, Hoor, Tumba en Zorgbelang. De organisaties krijgen een bruidsschat (of vertrekbonus) mee van 150% van het laatste jaarsubsidiebedrag en dan is het voor altijd afgelopen met de subsidie. Alle moties en amendementen (zie Uitslag ) die door de oppositie werden ingediend over een evaluatie van het stopzetten, een overleg met Zorgbelang en het toch voortzetten van de subsidie werden allen weggestemd door de coalitie.

Retze van der Honing: “Deze organisaties vallen nu tussen wal en schip. Wij hebben er bijna geen woorden voor, voor dit besluit. Wat is een ‘mienskip’ zonder dat je voor elkaar opkomt? Wat is een ‘mienskip’ zonder dat er opgekomen wordt voor essentiële waarden zoals vrijheid om te mogen zijn wie je bent (niet-gediscrimineerd worden) en een eerlijke verdeling van zorg, werk en inkomen? Hoe kunnen we goed samenleven als er mensen onder grote druk staan in de maatschappij door te veel (of te ingewikkelde) regels, door armoede, door uitsluiting?

Het stopzetten van de subsidie voor het COC, het FSU (het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden), Hoor (dovenbond), Tumba (antidiscriminatiebureau) en Zorgbelang (patiëntenorganisatie) is in dit licht een zeer ernstige zaak. Honderden vrijwilligers zijn namelijk actief in deze organisaties. Het is ons niet duidelijk wat het CDA (een christelijke partij), de SP (een sociale partij), de VVD en de FNP voor ogen staat met onze ‘mienskip’. Er gaat een groot netwerk aan kennis en inzet verloren nu de subsidie voor de organisaties stopt. Delen van het werk zullen voortgezet worden, maar ook zullen grote delen wegvallen. En waarom? Omdat het ‘niet meer de taak van de provincie is’ en de gemeenten hebben aangegeven deze subsidie niet over te willen nemen. Een uitermate technocratische reden, die niets met de harde werkelijkheid van de samenleving van doen heeft.”

Hier kun je de discussie in de Staten terugzien. (punt 9, vanaf 5 uur 27 minuten. Retze’s bijdrage is vanaf 5 uur en 48 minuten tot 5 uur 54 minuten).