Rijk controleert handhaving provincie REC

Foto: Riekje Zijlstra
Foto: Riekje Zijlstra
De rijksinspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of de provincie Fryslân de afvaloven in Harlingen goed genoeg controleert. Dit blijkt uit Antwoorden Rijk op schriftelijke vragen Tweede Kamer GroenLinks over handhaving REC – maart 2016van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “De ILT komt pas in beeld als ze het vermoeden heeft van taakverwaarlozing door de provincie. Wij worden door deze antwoorden bevestigd in ons beeld dat de FUMO niet echt hard loopt qua handhaving. Dit is zeer verontrustend, want dit gaat niet alleen om ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (dioxine) die uit de oven kunnen komen, maar ook om de geloofwaardigheid van de overheid.

De GrienLinks Statenfractie heeft ogenblikkelijk schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Schrier. Wij willen per ommegaande de informatie die de FUMO aan de ILT verstrekt heeft. Ook willen we weten wanneer het onderzoek klaar is, want we willen meteen weten of de ILT wel of niet intervenieert. Daarnaast staat In het antwoord van het Rijk dat de bypass alleen gebruikt mag worden ‘wanneer het onvermijdelijk is bij technische storingen’. Ook hierover willen we precies weten hoe de FUMO hierop handhaaft.”