GrienLinks wil geurbeleid in provincie

geurbeleid foto
De GrienLinks Statenfractie heeft Schriftelijke vragen GrienLinks – geurbeleid – 7 april 2016 gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het – ontbrekende – geurbeleid van de provincie. “De provincie moet de lead nemen in de regels over stank in de provincie van veehouderijen en industriële bedrijven”, vindt Retze van der Honing.

“Geurhinder is steeds meer aan de orde, ook in onze dunbevolkte provincie. Dat nu gemeenten allemaal op hun eentje het wiel qua geurbeleid moeten uitvinden en de provincie daarin niet het voortouw neemt, vinden we onwenselijk.”

In (bijvoorbeeld) de gemeenten Menaldumadeel en de Fryske Marren is al geurbeleid gemaakt ‘omdat de provincie geen geurbeleid heeft’, zegt de GrienLinkser. Hij verwijst vervolgens naar het – wel bestaande – geurbeleid in de provincies Noord-Brabant en Gelderland.