Nog meer vragen over de afvalverbrander: stofwolk, dioxinekastje, dwangsommen

Het schoonblazen van de REC juni 2015 Retze van der Honing stelde namens GrienLinks op 26 april 2016 weer vragen over de REC aan het college van Gedeputeerde Staten. Hij deed dit na de opstart van de REC op 21 april waar opnieuw een stofwolk vrijkwam en het dioxinemeetkastje uit bleek te staan. Retze van der Honing:”Burgers, gemeente, provincie en volksvertegenwoordigers zijn opnieuw voor de gek gehouden. Een boete van 2500 euro is natuurlijk een lachertje. Omrin heeft de boel duidelijk niet onder controle. Hier moet zwaarder worden ingegrepen.”

Bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is donderdag 21 april 2016 opnieuw (net als in juni en oktober 2015) een stofwolk vrijgekomen. De oven was in april stilgelegd voor onderhoud en om een aantal verbeteringen door te voeren, juist om dit soort incidenten te voorkomen.

De vragen van 8 april over de handhaving bij de REC Schriftelijke vragen GrienLinks – REC vervolgvragen – 8 april 2016lezen. En Schriftelijke vragen GrienLinks – REC uitvoering moties 24-2-2016 en stofwolk – 25 april 2016 de vragen van 26 april 2016 over de stofwolk, het dioxinekastje en de te nemen maatregelen.

Omrin heeft het vrijkomen van de stofwolk van vorige week donderdag pas in tweede instantie gemeld bij de provincie. Ook bleek – pas maandag 25 april – dat het meetkastje voor de dioxine-uitstoot niet aanstond. En dit terwijl de directie van de afvalverbrander keer op keer beterschap heeft beloofd. De GrienLinks Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks):”Omrin heeft er andermaal blijk van gegeven de verbrandingsoven niet op een maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen runnen. Telkens worden afspraken en beloften geschonden. Ze zijn zich blijkbaar totaal niet bewust van de maatschappelijke impact van hun handelen. De hoop dat er verbeteringen kunnen optreden is met de stofwolk vervlogen.
De fase last onder dwangsom zijn we nu voorbij. Gedeputeerde Schrier moet optreden met zwaardere middelen dan een kleine boete. Wie niet horen wil, moet maar voelen. De mogelijke boete van 2500 euro is een lachertje. De eerste de beste parkeerboete is naar verhouding veel hoger. En van zo’n boete wordt de afvalverbrander niet opeens een schone afvalverbrander.”

GrienLinks vraagt zich af of de betrokken ambtenaren bij provincie en Omrin moeten worden vervangen door nieuwe mensen die fris tegen de materie aankijken. De fractie vindt dat het duidelijk is dat Omrin de zaken niet in de hand heeft rond het verbrandingsproces in de REC. Ook blijft de informatievoorziening van Omrin, over wat er precies in de afvalverbrander gebeurt en wat er uit de pijp komt, onder de maat. Niet alleen de volksgezondheid, maar ook de geloofwaardigheid van de overheid als handhaver staat hier op het spel.

Van der Honing: ”De gemeenten – als eigenaar en aandeelhouders van Omrin – hebben nu een groot probleem. De aandeelhouders gaan veel te lichtzinnig met het probleem om. Ze hebben klaarblijkelijk gedacht dat het probleem zich zelf wel zou oplossen. Men is er nog steeds niet in geslaagd in de REC rendabel te laten functioneren in combinatie met de nieuwste milieutechnieken.”

GrienLinks wil daarom weten hoe het er voor staat met de maatregelen die de provincie heeft afgekondigd. Een daarvan is het uitvoeren van een motie van GrienLinks voor een algehele APK voor de afvalverbrander (voldoet de oven met dit verbrandingssysteem aan de eisen die er door de wet aan gesteld worden). Uiteindelijk zijn de belastingbetaler en het milieu de dupe van het feit dat blunder op blunder is gestapeld.