Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân april 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

Retze van der Honing stelde in april al tweemaal vragen aan de gedeputeerde over de afvalverbrander in Harlingen. Want wij zijn ‘van het milieu’. En dat gaat niet zo goed daar.
 
Verder: Water en Landbouw. Twee onderwerpen die u misschien niet meteen in vuur en vlam zetten. Misschien wel als u Retze van der Honing hoort over het belang van de bloemetjes en de bijtjes, de natuurinclusieve landbouw en wat grondwaterpeil daarmee te maken heeft 😳.
 
Lees hieronder meer over de activiteiten van de Statenfractie. Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk). Bel of mail ons gerust!

Motie natuurinclusieve landbouw niet aangenomen

Woensdag 20 april 2016 werd in de Friese Staten het Vierde Waterhuishoudingsplan besproken. In de kern gaat dat over schoon en genoeg drinkwater, schoon slootwater en droge voeten.
Retze van der Honing pleitte voor een omslag in de landbouw, voor sneller en meer natuurinclusieve landbouw. Want de intensieve landbouw trekt een te zware wissel op de kwaliteit van het water en de natuur. De motie voor sneller en meer natuurinclusieve landbouw werd weggestemd. Wel werd een amendement aangenomen om de natuurorganisaties bij het overleg over schoonwaterdoelen te betrekken. Lees het ingezonden stuk van Retze van der Honing: ‘It’s the intensivering, stupid!’ over water en landbouw. Lees verder →
Of luister hier (een deel van) de Statenvergadering terug.

Afbeelding: stofwolk bij opstarten van de afvalverbrander in Harlingen. De afvalverbrander is in eigendom van de gemeenten in Friesland (zonder Smallingerland) en verbrandt (onder meer) het afval van de Friezen.
Afbeelding: stofwolk bij opstarten van de afvalverbrander in Harlingen. De afvalverbrander is in eigendom van de gemeenten in Friesland (zonder Smallingerland) en verbrandt (onder meer) het afval van de Friezen.

GL wil geen gas – en zoutwinning onder Wad

Op 19 april 2016 werd door de Friese gemeenten en de provincie een manifest aan Tweede Kamerleden aangeboden over de gas- en zoutwinning in Friesland. Retze van der Honing sprak  tijdens de Statenvergadering op 20 april 2016 zijn zorg uit over de gevolgen van gas- en zoutwinning. Hij benadrukte dat de Staten zich nadrukkelijk tegen nieuwe gaswinning heeft uitgesproken. Daarnaast vroeg hij in motie tegen zoutwinning onder land EN onder het Wad aan de Staten om zich ook eensgezind uit te spreken tegen de zoutwinning onder het Wad. Deze motie werd niet aangenomen.
 
Of lees meer in het artikel.

Vragen in gemeenten naar stopzetten subsidie COC, FSU, Tumba, Hoor en Zorgbelang

GroenLinks raadsleden in vijf verschillende gemeenten in Friesland (Leeuwarden, Heerenveen, Opsterland, De Friese Meren en Menaldumadeel) hebben vragen gesteld aan hun college over de gevolgen van het stopzetten van de subsidie voor het COC, de FSU, Tumba, Hoor en Zorgbelang.

Lees hier meer over in het artikel.

Provincie moet geurbeleid maken

 “Geurhinder is steeds meer aan de orde, ook in onze dunbevolkte provincie”, zegt Retze van der Honing. “Dat nu gemeenten allemaal op hun eentje het wiel qua geurbeleid moeten uitvinden omdat de provincie dat nalaat, vinden we onwenselijk.” De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Friesland.  

Lees meer in het artikel.

Nog meer vragen over de afvalverbrander

Het lijkt langzaam een gebed zonder eind, de toestanden rond de afvalverbrander in Harlingen. Na de periode van onderhoud (ook voor verbeteringen in het verbrandingsproces) is de REC in april weer opgestart. Helaas mét een grote stofwolk en zónder dat het dioxinemeetkastje aanstond. Retze van der Honing: “We worden gewoon voor de gek gehouden door Omrin. En de gedeputeerde heeft het notabene over een boete van 2500 euro. Dat is toch van de gekke!?”. Hij stelde nog een keer vragen over de REC aan de gedeputeerde. 

Lees hier het hele persbericht en twee series vragen over de REC.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie  058 2925805  www.grienlinks.nl