GrienLinks: is de provincie ‘in control’?

PortemonneeWie z’n financiën niet op orde heeft, loopt het risico failliet te raken. En wie z’n organisatie niet op orde heeft, loopt grote kans vastgestelde doelen niet te bereiken. De provincie heeft dankzij de verkoop van de NUON-aandelen grote reserves. Een deel daarvan (369 miljoen euro) moet worden geïnvesteerd in de economie via revolverende fondsen (leningen die (deels) terugbetaald moeten worden). Maar naar nu blijkt moet er meteen van de tot nu toe uitgezette 16,7 miljoen euro al 2,4 miljoen van de risicobuffer worden afgeschreven. Ook houdt de provincie veel geld ‘over’ van de begroting (dat wat er begroot is, wordt niet uitgegeven). Dat betekent dat er veel werk niet gedaan wordt, wat wel de bedoeling was. Vandaar de vraag van GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing: “Is de provincie Fryslân ‘in control’?”

Enkele opmerkingen van de accountant over de Jaarrekening 2015 waren de aanleiding tot de vraag, die Van der Honing stelde in Provinciale Staten van 25 mei 2016. Van der Honing: “Als we in het huidige tempo moeten afschrijven, moeten we straks zo’n 52,7 miljoen euro afschrijven!”

Van der Honing diende daarom een motie in, met het verzoek een bijeenkomst voor PS te organiseren, “waarin de werkwijze van de revolverende fondsen, het toezicht erop en – met name – het ‘in control’ zijn van de provincie in het werken met deze fondsen aan de orde komt.”
De gedeputeerde gaf in zijn antwoord niet echt een duidelijke toezegging. Retze van der Honing zei:”Een halve toezegging maakt nog geen controle” en diende toch een motie over toezicht revolverende fondsen in (voor de zekerheid). Helaas werd deze motie net niet aangenomen: 20 voor, 21 tegen (twee statenleden waren afwezig). De SP stemde tegen, juist omdat de gedeputeerde -volgens hen – een toezegging had gedaan. Dus er komt waarschijnlijk toch een bijeenkomst. uitslag motie revolverende fondsen 25 mei 2016. (klein)jpg

Minder spannend was de uitslag van de stemming over een Moasje GrienLinks 25 maaie 2016 -Jaarstukken – neier ûndersyk kasritmesvan GrienLinks, over de zogenaamde kasritmes en het goed plannen van activiteiten en het zicht op die planning. Ook die motie werd ingediend naar aanleiding van een opmerking van accountant BDO. De accountant adviseerde onderzoek te (laten) doen naar de problematiek van de kasritmes. Gedeputeerde De Rouwe beloofde alleen er kritisch naar te zullen kijken en vond een onderzoek overbodig. Retze riep met zijn motie op om toch zo’n onderzoek te (laten) doen. Deze werd verworpen met 16 stemmen voor en 25 tegen!