Mail van gedeputeerde over gronddeal inzet van stevige botsing

800px-ParregaastermeerGrienLinks-statenlid Retze van der Honing en CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe ‘botsten’ woensdag 25 mei 2016 in de statenvergadering een paar keer met elkaar in een debat naar aanleiding van de Jaarrekening 2015. Een minder saai onderwerp dan het lijkt, zeker als het gaat over acht ton wellicht onterechte ‘staatssteun’ van de kant van de provincie Fryslân.

Overigens was nu eerst vooral de wijze waarop de gedeputeerde Provinciale Staten hierover (niet) had ingelicht aan de orde.

De deal (een grondverkoopafspraak met een boer) zelf komt op 29 juni op de agenda van de Staten. De kwestie speelde al in 2009, maar kwam pas duidelijk aan het licht door een opmerking van accountant BDO naar aanleiding van de Jaarrekening.
Gedeputeerde Kramer had in 2014 hierover een e-mail gestuurd naar de fractievoorzitters van Provinciale Staten, met het verzoek in te stemmen met afwijken van de regels over het grondbeleid. Van der Honing had dit mailtje over het hoofd gezien. Maar bovenal vindt hij dat zo’n zaak niet met een e-mailtje afgedaan kan worden. “Bespreek het dan in het besloten deel van het Presidium”, zei hij.

De Rouwe (die het woord voerde tijdens de Statenvergadering op 25 mei 2016) erkende dat deze wijze van communiceren niet de gelukkigste was, maar wees er ook op dat het een nog ‘openstaand dossier’ was uit 2009 van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), die recentelijk is ‘overgegaan’ naar de provincie Fryslân.

De gedeputeerde deed dit echter dusdanig omslachtig, dat Van der Honing de indruk kreeg – mede op basis van antwoordbrief aan GrienLinks over gronddeal wijze communiceren besluiten 20160523 op de schriftelijke vragen van GrienLinks over deze kwestie – “dat u vindt dat het uitstekend gegaan is en nog wel eens zal gebeuren”.
Dit was bij De Rouwe weer tegen het zere been. “U legt mij dingen in de mond die ik niet gezegd heb.” De voor Van der Honing nog ietwat bevredigende toevoeging was, dat het “eenmalig” was.