Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân mei 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

De Statenvergadering van 25 mei 2016 stond bol van de financiële stukken. Best leuk, want er werd pittig gediscussieerd over (bijvoorbeeld) hoe je als politiek de controle houdt over de overheidsmiljoenen.
 
Daarnaast schreven we ook een stuk over thorium (een soort kernenergie) in de krant en waarom dat geen goed idee is. En we gaan actievoeren tegen de gaswinning in Fryslân op 28 mei in Oppenhuizen. Komt u ook?

Wie met ons mee wil denken over politieke zaken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk). Bel of mail ons gerust!

Laat Fryslân niet zakken!

logo laat fryslan niet zakken

Op zaterdag 28 mei wordt in Oppenhuizen (bij MFC It Harspit) van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur een manifestatie georganiseerd tegen de gaswinning in Fryslân onder het motto “Laat Fryslân niet zakken.” Bewoners van Top en Twel, verschillende politieke partijen (o.a. SP, GL, PvdA, FNP) en maatschappelijke organisaties werken hieraan mee. Voor GroenLinks zal oud-Statenlid Irona Groeneveld spreken (omdat Retze van der Honing verhinderd is). Ook de GroenLinksfractie van SWF zal vertegenwoordigd zijn. GroenLinks-raadslid (SWF) Angeline Kerver nam het initiatief voor een raadsbrede motie in de raad van SWF tegen de gaswinning.

Lees hier meer over deze actie (en kom ook!)

Is de provincie ‘‘in control’’?

De jaarrekening over 2015 werd op 25 mei 2016 in de Staten besproken. De provincie heeft dankzij de verkoop van de NUON-aandelen grote reserves. Een deel daarvan (369 miljoen euro) gaat geïnvesteerd worden in de economie via revolverende fondsen (leningen die (deels) terugbetaald moeten worden).
 
Maar naar nu blijkt moet er meteen van de tot nu toe uitgezette 16,7 miljoen euro al 2,4 miljoen van de risicobuffer worden afgeschreven. Ook houdt de provincie veel geld ‘over’ van de begroting. Dat betekent dat er veel werk niet gedaan wordt, wat wel de bedoeling was. Vandaar de vraag van Retze van der Honing: “Is de provincie Fryslân ‘in control’?”. Hij diende een motie over toezicht revolverende fondsen in om meer te weten te komen van de controlemogelijkheden op die 369 miljoen euro in de revolverende fondsen. Deze werd (nèt) niet aangenomen

Lees hier meer over het al dan niet ‘‘in control’’ zijn.

Staten kritisch over FUMO

Provinciale Staten van Fryslân sturen ‘‘een brief op poten’’ met pittige kritiek over de FUMO naar het algemeen bestuur van diezelfde FUMO. Die pittige brief is naar tevredenheid van GrienLinks. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij hebben belang bij een pro-actieve milieudienst, want zo goed gaat het niet op het gebied van de handhaving. De provincie (FUMO) zou meer haar op de tanden kunnen kweken.” De brief is 25 mei 2016 vastgesteld, met instemming van GrienLinks.

Lees hier meer over de FUMO.

Discussie over thorium

De laatste tijd wordt er in het kader van de discussie over Duurzame Energie flink gelobbyd voor ‘thorium’ centrales. Een nieuwe vorm van kernenergie die volgens de voorstanders veel schoner is. Retze van der Honing is het niet met ze eens en schreef er een Te Gast over (LC-20160517-De ‘vieze man’ van West-Europa – te gast over thorium)
 
Of lees hier de tekst van het artikel.

Openheid over vervuiling met PCB’s in Drachten

Openheid over de vervuiling met kankerverwekkende pcb’s op en rond het terrein van Orion in Drachten zou “een verkeerd beeld kunnen oproepen” en “onrust kunnen veroorzaken”, aldus de gemeentebestuurders. Retze van der Honing:”Zou openheid niet juist onrust kunnen voorkómen en geslotenheid niet juist onrust kunnen oproepen?” Vandaar dat de Statenfractie van GrienLinks het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân Schriftelijke vragen GrienLinks – pcb vervuiling Orion Drachten stelde om alsnog volledige openheid te betrachten over de vervuiling van het terrein rondom Orion aan De Steven in Drachten. Meer weten?

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl