GroenLinks Statenfracties Friesland, Groningen en Drenthe tegen gaswinning boven Schiermonnikoog

schiermonnikoog De drie noordelijke Statenfracties van GroenLinks (Groningen, Drenthe, Friesland) roepen hun Colleges op gezamenlijk in verzet te komen tegen de beslissing van minister Kamp om proefboringen voor gas toe te staan boven Schiermonnikoog. De minister kon die beslissing nog op de valreep nemen want hij heeft de invoering van de mijnbouwwet, die hem dat onmogelijk zal maken, vertraagd. Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks Fryslan) , Hendri Meendering (Statenlid GroenLinks Groningen) en Hans Kuipers (fractievoorzitter GroenLinks Drenthe) vinden het besluit om deze gasboringen toe te staan onacceptabel.

Teken hier de petitie tegen de proefboringen boven Schiermonnikoog

“Gaswinning moet sowieso afgelopen zijn, zeker als het gaat om zo’n mooi, ongerept natuurgebied als Schiermonnikoog, gelegen in Natura 2000 gebied Waddenzee. Het wordt tijd de fixatie op aardgas los te laten en ons volledig te richten op duurzame energie”, aldus Retze van der Honing