College trekt te veel macht naar zich toe

Charles Montesquieu, grondlegger van de 'scheiding der machten'
Charles Montesquieu, grondlegger van de ‘scheiding der machten’
Retze van der Honing sprak tijdens de behandeling van de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport op 7 september 2016 zijn frustratie uit over het instrument ‘beleidsbrief’. “Er staan geen duidelijke doelen in en daardoor heeft het college gewoon alle ruimte om te doen wat hen goeddunkt en trekt daarmee teveel macht naar zich toe. Hij diende een motie-grienlinks-ps-7-sept-2016-beleidsbrief-ctos-instrument-beleidsbrief in om het instrument ‘beleidsbrief’ opnieuw te bekijken. Deze werd breed ondersteund aangenomen.

Het is de bedoeling dat de Staten richting geven (kaders stellen) via doelen en vervolgens controleren of het college die doelen gehaald heeft. Als er ergens zeer ruim geformuleerde, vage teksten in staan, zoals ook weer in deze beleidsbrief, staan de Staten dus op beide taken buitenspel. Dit moeten we als Staten niet accepteren.”

Politiek gezien zijn de taken tussen college en Staten zo verdeeld: de Staten moeten volksvertegenwoordigen, kaders stellen voor het beleid en het uitgevoerde beleid controleren. Het college voert het beleid uit. De Statenleden (die gekozen zijn door het volk) zijn daarmee de sturende macht. De gedeputeerden (die los staan van de Staten en niet gekozen hoeven te zijn) zijn de uitvoerende macht, daarbij geholpen door de ambtenaren.

Zie ook de scheiding der machten van Montesquieu