Retze van der Honing: “Us kommissaris wordt bedankt”

“Een efficiënte bestuurder”, zo typeerde Retze van der Honing (GrienLinks, namens Provinciale Staten) de vertrekkende Commissaris van de Koning John Jorritsma, woensdag 7 september. Hij noemde de nieuwe burgemeester van Eindhoven iemand van: “Niet lullen, maar poetsen!”


Retze kreeg meerdere malen de lachers op z’n hand. Onder andere toen hij vertelde dat Jorritsma in de gemeenteraad van Eindhoven een Presidium wacht (orgaan van de fractievoorzitters) dat vorig jaar maar liefst 38 maal vergaderde. “Eindhoven, denk erom, Jorritsma komt eraan!” Jorritsma staat erom bekend de vergadertijd minimaal te willen houden.

Van der Honing vroeg zich ook af of de functieverandering van Commissaris in Fryslân naar het burgemeesterschap van Eindhoven een promotie of een degradatie betekent. “Als John hier bewust voor kiest, is het altijd een promotie”, was de conclusie. Hij sloot af met het grootste compliment dat Jorritsma kon krijgen: “Us kommisaris wordt bedankt”.

Namens Provinciale Staten kreeg Jorritsma onder andere een beeldje van een Fries paard, omdat die Friese paarden prachtig vindt. Jorritsma was er oprecht blij mee, bleek uit z’n dankwoord. “Als Brabander kwam ik binnen, als Fries ga ik hier vandaan”, zei hij. En in het Fries: “Ik bin it Frysk machtich. It brocht my tichter by de minsken.” Hij kreeg tot slot van de aanwezige statenleden en oud-statenleden een staand applaus, waarna het Fries volkslied werd gezongen.