Statenfractie GrienLinks blikt vooruit met raadsleden

startdag-grienlinks-met-aantal-raadsledenNiet alleen in Nederland, maar ook internationaal is sprake van verharding tussen mensen en van verrechtsing van ‘de’ politiek. Bovendien lijkt de afstand tussen de ‘gewone mensen’ en de politiek groter te worden. Voor een partij als GroenLinks – in Fryslân GrienLinks – reden om zich zorgen te maken. Maar ook om moedig te blijven, om te proberen verbinding te maken als antwoord op de verharding en om Groen en Links te blijven. Dat waren enkele opmerkingen die werden gemaakt op de ‘startdag’ van GrienLinks, woensdag 31 augustus, vooruitblikkend op het nieuwe politieke jaar.

Behalve statenlid Retze van der Honing, commissielid Corrie Dam en de beide fractiemedewerkers, waren ook diverse kandidaat-statenleden, c.q. GL-raadsleden, aanwezig. Die hebben het afgelopen politieke jaar al diverse statenfractie-bijeenkomsten meegedacht en meegepraat: Petra Vlutters, Jan Atze Nicolai en Evert Stellingwerf uit Leeuwarden , Rebecca Slijver uit Brantgum (Dongeradeel), Johan Sieswerda uit Bakkeveen (Opsterland), Johan Harms uit Deinum (Menameradiel), Matthijs Sikkes-van den Berg uit Joure (De Fryske Marren) en Wim Kroon uit Midlum (Harlingen).

Terugblikkend, was de conclusie dat de GrienLinks-statenfractie – ondanks het teleurstellende resultaat van de Statenverkiezingen (nog één zetel over)- het afgelopen politieke jaar gelukt is onze standpunten aardig onder de aandacht te krijgen in de media. Punten als de afschaffing van de subsidie voor het COC, Tumba, FSU, Hoor en Zorgbelang, de petitie ‘Laat liggen dat (kievits)ei’, het pleidooi voor energiebesparing en duurzame energie en de niet aflatende inzet voor schone lucht bij de REC in Harlingen kregen meer dan eens publiciteit. Ook de mooie oneliners van Retze haalden meer dan eens de kranten.

Een andere conclusie was, dat we nóg meer dan het afgelopen jaar moeten proberen te ‘focussen’ op typisch GrienLinkse onderwerpen, zoals natuur en biodiversiteit, sociaal beleid, duurzame energie en de problematiek van de bodemdaling (door aardgas- en zoutwinning en door waterpeilverlaging, c.q. veenoxidatie in met name het veenweidegebied). We gaan er met frisse moed tegenaan. Steun vanuit ‘de provincie’ (en omgekeerd) is daarbij onmisbaar.