Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân september 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

Het afgelopen jaar hebben we als eenmansfractie in de Staten onze werkwijze gedwongen moeten aanpassen. En jawel! Elk nadeel heeft zijn voordeel; tot onze grote vreugde is er een maandelijks politiek overleg met raadsleden ontstaan. De meeste van onze raadsleden zitten (ook) in hun eentje in de raad en in zo’n politiek overleg kunnen we van alles uitwisselen. Iedereen blij. Verderop ziet u een foto van de startdag waarop een aantal mensen uit het politieke overleg ook aanwezig waren. Het was een stevig en inspirerend begin van het nieuwe jaar.

Op 7 september was de eerste Statenvergadering van dit politieke jaar. We behandelden de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport en en namen afscheid van de Commissaris van de Koning. 

Wilt u ook meepraten over GroenLinks in het algemeen, GrienLinks in de provincie, of GroenLinks in uw gemeente? Kom dan naar de provinciale ledenvergadering op zaterdag 8 oktober in Windpark Riedpolder, Rijksweg 7, 8871NT Midlum.

GrienLinks: ieder kind kan meedoen in de mienskip

“Ieder kind moet toegang hebben tot een breed pakket aan culturele mogelijkheden. Elk kind moet lid kunnen zijn (zowel financieel als qua afstand) van een club of vereniging, op muziekles kunnen, op dansles, theater en musea leren kennen ongeacht de sociaal-economische positie of culturele achtergrond van de ouders”. Dat zei Retze van der Honing bij de behandeling van de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport op de Statenvergadering van 7 september 2016. Het amendement waarin hij vroeg dit als doel in de beleidsbrief op te nemen, werd ruimschoots aangenomen.

Lees meer hierover. 

Startdag met politiek overleg raadsleden

Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal is sprake van verharding tussen mensen en van verrechtsing van ‘de’ politiek. Bovendien lijkt de afstand tussen de ‘gewone mensen’ en de politiek groter te worden. Voor een partij als GroenLinks – in Fryslân GrienLinks – reden om zich zorgen te maken. Maar ook om moedig te blijven, om te proberen verbinding te maken als antwoord op de verharding en om Groen en Links te blijven. Dat waren enkele opmerkingen die werden gemaakt op de ‘startdag’ van GrienLinks, woensdag 31 augustus, vooruitblikkend op het nieuwe politieke jaar.
 
Lees meer over deze dag.

College trekt te veel macht naar zich toe

Retze van der Honing sprak tijdens de behandeling van de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport op 7 september 2016 zijn frustratie uit over het instrument ‘beleidsbrief’. “Er staan geen duidelijke doelen in en daardoor heeft het college gewoon alle ruimte om te doen wat hen goeddunkt en trekt daarmee teveel macht naar zich toe.” Hij vroeg via een motie aan GS om opnieuw naar het instrument beleidsbrief te kijken en werd daarbij door een meerderheid van de Staten gesteund.

Meer hierover.

Retze spreekt Commissaris toe bij afscheid

Een efficiënte bestuurder”, zo typeerde Retze van der Honing (GrienLinks, namens Provinciale Staten) de vertrekkende Commissaris van de Koning John Jorritsma, woensdag 7 september. Hij noemde de nieuwe burgemeester van Eindhoven iemand van: “Niet lullen, maar poetsen!”, maar plaagde de Commissaris ook met zijn drang de vergadertijd minimaal te houden.

Lees hier meer over de toespraak en de reacties erop.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl