REC niet onder controle en provincie handhaaft te slap

rec-25-4-15Retze van der Honing gelooft niet meer dat de REC, de afvalverbrander in Harlingen, onder controle is. Want opnieuw is er een (groot) probleem geweest in de afvalverbrander (nacht 10/11 september 2016). De vraag is of het nog langer verantwoord is de REC open te houden. GrienLinks wil van de gedeputeerde weten waarom hij de REC niet stillegt en vraagt (ook opnieuw) om de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen. Van der Honing: “”Ik haw it idee dat de boeten ûnder betingst dy’t de lêste moannen troch de provinsje oan Omrin oplein binne foar oare ynsidinten net folle úthelje. Ik leau der net mear yn.” Luister hier naar Retze op de radio van de Omrop over de REC. Lees hier het bericht op de Omrop.
En dit zijn de schriftelijke vragen aan de gedeputeerde

die hij stelde aan de gedeputeerde:

De vragen:
In de nacht van zaterdag op zondag (10 en 11 september) is er opnieuw een rookpluim ontsnapt uit de REC. Naar nu lijkt is opnieuw de bypass/opstartleiding op verschillende momenten gebruikt om het doekenfilter te omzeilen. (lc-20160913-incident-bewijst-afvaloven-kan-niet-zonder-omstreden-bypass). Daarbij komen ongefilterd stof en mogelijk ook dioxines vrij. De oorzaak, zo meldt de directie van de REC, ligt in een defecte IDfan in de REC.

1. Hoe kan het dat een uitzonderlijk incident als een defecte ID-fan (zoals u vorige keer meldde) nu voor de tweede keer in korte tijd kan plaatsvinden?

2. Wat mankeert er aan de oven?

3. Blijft u volhouden dat de REC in control is?

4. De bevolking wordt telkenmale blootgesteld aan verontreiniging van lucht. Bent met GrienLinks van mening dat de volksgezondheid hier in het geding is? Hoe gaat u dit aan de omwonenden uitleggen?

5. Alle maatregelen in het verleden (last onder dwangsom) hebben niet geleid tot een schone, storingsvrije REC. Wij kunnen ons voorstellen dat u er als handhaver inmiddels helemaal klaar mee bent en de REC wilt gaan sluiten. Wat belemmert u om dit te doen?

6. Vindt u dat u uw rol als handhaver naar behoren vervult? Zo ja, waarom? Want wij kunnen ons voorstellen dat u zich diep schaamt. Schaamt u zich ook voor de falende handhaving?

7. Bent u met GrienLinks van mening dat alle gegevens over welke rotzooi er in de lucht is gekomen en welke mogelijke gevolgen dit heeft gehad voor de volksgezondheid ogenblikkelijk openbaar moeten worden gemaakt? Zo ja, hoe gaat u daar voor zorgen?

8. Bent u bereid om nu onmiddellijk alle meetgegevens zoals de verbrandingstemperaturen (werkelijk gemeten en berekende meetgegevens) bij de REC op te vragen en deze te openbaren?