Discriminatie gaat niet weg door het te negeren

regenboogvlag De tocht van duizenden mensen in Amsterdam afgelopen zondag met als motto ‘Ieder1’ heeft indruk gemaakt. ‘Fleurt op’ was een veel geziene tekst. De behoefte aan verbinding en positiviteit werd daardoor goed verwoord.

Veel mensen voelen zich tegenwoordig bedreigd. Ofwel in hun bestaanszekerheid en de mate van zorg, maar soms ook in hun identiteit.

Het CDA betoogde afgelopen maandag in Brief regenboogvlag Teus Dorrepaal in de Leeuwarder Courant dat de regenboogvlag maar weer in de kast moet. Dit stelt hij naar aanleiding van een voorstel komende woensdag in de Staten om de regenboogvlag op ‘coming out day’ aan de gevel van het provinciehuis te laten wapperen. Retze van der Honing: “Juist als overheid moet je laten zien dat het accepteren en ondersteunen van elkaar, van alle verschillende identiteiten en dus ook minderheden, kan en moet. Samenleven moet je dóen.”

Van der Honing schrijft verder in een reactie op Dorrepaals brief: “Overheidsgebouwen zijn volgens het CDA geen plakborden voor solidariteitsuitingen, aan welke minderheid dan ook. Een flauw en gezocht argument. Het komt regelmatig voor dat de overheid optrekt met belangenorganisaties als het gaat om het verdedigen van groepen mensen of belangrijke waarden in onze samenleving.
Het CDA laat geen mogelijkheid onbenut om het landbouwkarakter van onze provincie te onderstrepen. Waarom zouden we onze basiswaarden ten aanzien van gelijkheid die óók de identiteit van onze provincie vormen, dan niet mogen uitdragen? Het hijsen van de regenboogvlag kan daarom niet louter als symbolisch vlaggen worden afgedaan. Al helemaal niet in een tijd, waarin waarden als gelijkheid en anti-discriminatie onder druk staan. Het CDA maakt hier een selectief en merkwaardig onderscheid!

Het CDA heeft vorig jaar (samen met de VVD, FNP en SP) het besluit doorgedrukt om de provinciale subsidie aan o.a. het COC stop te zetten, terwijl men met de mond belijdt dat de Mienskip op één staat. GrienLinks vindt dat juist de (Friese) overheden moeten laten zien dat minderheden een plek hebben in de mienskip. Polarisatie, discriminatie en uitsluiting zijn ongewenst. De provincie kan dat op een positieve manier uitdragen door o.a. – hoe bescheiden ook – één keer per jaar op, ‘coming out day’ de regenboogvlag op het provinciehuis te laten wapperen.

Een samenleving wordt niet socialer of leefbaarder door de belangenbehartigers van minderheden niet openlijk te ondersteunen, laat staan hun subsidie te ontnemen.
Juist als overheid moet je laten zien dat het accepteren en ondersteunen van elkaar, van alle verschillende identiteiten en dus ook minderheden, kan en moet. Samenleven moet je dóen.”

Eén antwoord op “Discriminatie gaat niet weg door het te negeren”

  1. Goed! Dit soort reacties als uiting van de GrienLinkse visie op de samenleving maakt dat ik met plezier lid ben van deze partij! Verschillen poets je niet weg door erover te zwijgen. Dan reageert de meerderheid of laat je intolerantie meningen de boventoon voeren. Dit geldt voor het beleid voor de LHBT-minderheid en net zo goed voor de groep mensen van allochtone afkomst (vluchteling of met Nederlandse nationaliteit of anders). Gooi de dialoog open en doe dat zo vaak als mogelijk is.

    met hartelijke groet,

Reacties zijn gesloten.