Geen PEB en 50.000 zonnedaken op huurhuizen

zonnepaneelHet gloedvolle betoog van Retze van der Honing op 28 september 2016 in de Statenvergadering mocht niet baten. Al drie jaar probeert Retze van der Honing namens GrienLinks het voor elkaar te krijgen, dat er op 50.000 daken van huurhuizen in Fryslân zonnepanelen worden gelegd. Twee keer is hierover een motie aangenomen, maar het college van GS weigerde deze uit te voeren. Dit keer lanceerde van der Honing via motie PEB het idee om een Provinciaal Energiebesparend Bedrijf (PEB) te starten.(zie hier peb-notitie hierover). Dit PEB zorgt voor geld (uit het Fonds Schone Energie Friesland) en o.a. het leggen en beheren van de zonnepanelen en verduurzaming van huurhuizen. Het plan levert financiële voordelen op voor huurders, ontzorgt woningcoöperaties, levert schone energie op, veel werkgelegenheid en het betaalt zichzelf terug.

“Niet de rol van dit college”, vinden zowel de gedeputeerden als de coalitiepartijen (CDA, VVD, FNP én SP). De coalitiefracties vinden dat het college voldoende doet om duurzame energie te bevorderen. Zelfs als er nauwelijks nog nieuwe windturbines op het vasteland bij worden gebouwd (omdat dit niet mag van het ‘coalitie-akkoord). Het voorstel voor oprichting van het Provinciaal Energiebesparend Bedrijf dat voor de uitvoering zou moeten zorgen, werd weggestemd met 14 stemmen voor en 29 tegen. uitslag-ps-28-september-2016-peb-nul-op-de-meter Tegen stemden: SP, ChristenUnie, PVV, CDA, VVD, FNP.