Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân 2 september 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

Aan Retze van der Honing zal het niet liggen. Hij wierp zich op 28 september 2016 tijdens de Statenvergadering vol vuur in het debat. Op verschillende onderwerpen. Maar. De huidige coalitie van CDA, VVD, FNP én SP wil niet……. Met die zin kunnen we het resultaat wel samenvatten. Dat geldt voor het niet willen overwegen of onteigening een optie is voor de verwerving van gronden voor natuur. Dat geldt voor het niet willen uitvoeren van de motie voor zonnepanelen op 50.000 huurhuizen. Ook willen ze niet kijken of andere landbouw kan helpen bij het probleem van de ganzenvraat. En het geldt voor het niet willen ophangen van de ‘regenboogvlag’ aan het Provinsjehûs op 11 oktober.

Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk). Bel of mail ons gerust!

Regenboogtaart, aangeboden door fracties D66, PvdA en GrienLinks op de Statendag.

Hijsen regenboogvlag tegen discriminatie weggestemd door Friese Staten

‘De Nederlandse vlag staat voor alle Nederlanders en artikel 1 van de Grondwet zegt al dat we allemaal gelijk zijn voor de wet’. ‘Een vlag hijsen is een symbool’. ‘Waarom de LHBT-gemeenschap als ‘anders’ benaderen, die zou geen aparte positie in moeten nemen’. ‘Waarom deze mensen en niet een vlag voor wereldmeisjesdag (zelfde dag als ‘coming out day’)’.  Dit waren de belangrijkste argumenten van een meerderheid van de Staten om op 28 september 2016 tegen het hijsen van de regenboogvlag op ‘coming-out day’ te stemmen. “Wij willen dat wel”, zegt Retze van der Honing, “juist om te laten zien als overheid dat iedereen er bij hoort”.
Lees hier meer over deze discussie in de Staten
Lees hier “Discriminatie gaat niet weg door het te negeren”, een reactie van Retze op een brief van CDA Statenlid Dorrepaal in de Leeuwarder Courant.

Geen PEB voor 50.000 huurhuizen met zonnepanelen

Al drie jaar probeert Retze van der Honing namens GrienLinks het voor elkaar te krijgen, dat er op 50.000 daken van huurhuizen in Fryslân zonnepanelen worden gelegd. Twee keer is hierover een motie aangenomen, maar het college van GS weigerde deze uit te voeren. Dit keer lanceerde van der Honing via motie PEB het idee om een Provinciaal Energiebesparend Bedrijf (PEB) te starten.(zie hier peb-notitie hierover). Het plan levert financiële voordelen op voor huurders, ontzorgt woningcoöperaties, levert schone energie op, veel werkgelegenheid en het betaalt zichzelf terug.

Lees hier meer over het debat en de uitkomst.

‘Griene Enerzjymeter’ aangenomen

In lyts ljochtpuntsje in de Steategearkomste op 28 septimber 2016 wie it oannimmen fan de motie-griene-enerzjymeter fan GrienLinks bij de behanneling fan de beliedsbrief ‘Duurzame Energie’. De bedoeling is dat fia in soarte fan ‘Enerzjymeter’ op internet op kreative en oantreklike wize sjen wurden lit hoe’t it der foar stiet mei de meast resinte inisjativen op it mêd fan duorsume enerzjy, lytsskalich én grutskalich. 
 
Lees hier verder.

Wel grond onteigenen voor wegen, maar niet voor natuur?

De provincie onteigent wel grond voor de aanleg van wegen, maar weigert ditzelfde instrument toe te staan voor de aanleg van natuur. In de ogen van Retze van der Honing een vreemd standpunt. “Hieruit blijkt dat dit college (CDA, VVD, FNP, SP) het halen van de afgesproken natuurdoelen niet serieus neemt.” Hij diende daarom tijdens de Statenvergadering van 28 september 2016 bij de behandeling van de “Evaluatie Grondbeleid” een amendement onteigening in samen met D66 en de Partij voor de Dieren.

Spannend? Meer Lezen?

Meer over ganzen, schieten en landbouw

In de discussie over het ‘ganzenprobleem’ zei Retze van der Honing het volgende: “Alleen verjagen en beschieten helpt niet, je moet dit ook bij de oorzaak aanpakken. En aangezien de ganzen graag het gras lusten dat de boeren op hun land zetten, willen wij kijken of daar iets aan te doen is.” Hij diende een motie in bij het voorstel van Gedeputeerde Staten op 28 september 2016 om de evaluatieperiode van de ‘Ganzenaanpak’ te verlengen. De motie_ander-landbouwkundig-gebruik vraagt om in de evaluatie (in 2017) te bekijken of een ander landbouwkundig gebruik zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem van de ganzenvraat.

Lees hier meer.

Weer dioxine uit de afvalverbrander: GL stelt vragen

Opnieuw is er een (groot) probleem geweest in de afvalverbrander (nacht 10/11 september 2016). Daar is, blijkt nu, opnieuw een grote hoeveelheid dioxine bij vrijgekomen. De vraag is of het nog langer verantwoord is de REC open te houden. GrienLinks wil van de gedeputeerde weten waarom hij de REC niet stillegt en vraagt (ook opnieuw) om de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen. Van der Honing: “”Ik haw it idee dat de boeten ûnder betingst dy’t de lêste moannen troch de provinsje oan Omrin oplein binne foar oare ynsidinten net folle úthelje. Ik leau der net mear yn.” Luister hier naar Retze op de radio van de Omrop over de REC. Lees hier het bericht op de Omrop.

Meer??

Zoutwinning langer onder het Wad: GL stelt vragen

“Het geeft te denken dat minister Kamp nu met een pennenstreek de zoutwinning onder het Wad met 16 jaar (van 2036 tot 2052) verlengt. De zoutfabriek is nog niet eens begonnen met zoutwinnen onder het Wad. De – ingeschatte – gevolgen moeten eerst nog maar eens blijken. Hoe kun je dan nu al de vergunning verlengen?” Retze van der Honing vraagt het college van Gedeputeerde Staten vragen-verlenging-zoutwinning-Wad of zij bij de minister willen pleiten voor het niet verlengen van de vergunning. 

Lees hier meer en teken voor de actie van de Waddenvereniging: GOED ZOUT.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl