Bouwvakkers Centrale As onderbetaald

wegwerkersbord GrienLinks is teleurgesteld over het feit dat er nog steeds sprake is van “onderbetaling” van bouwvakkers die hebben meegewerkt aan de bouw van De Centrale As. Eén van de doelen van deze nieuwe weg is juist, de economie van Fryslân te versterken. De FNV schrijft in een brief FNV van 5 oktober 2016 aan Provinciale Staten. dat het Friese provinciebestuur zijn taak als opdrachtgever niet serieus neemt.

Van de zijde van het college van Gedeputeerde Staten hebben PS nog niks tastbaars gezien, dat het tegenovergestelde aantoont. Retze van der Honing stelde vragen-aan-college-Friesland. Hij wil weten wat de resultaten zijn van het onderzoek dat in de brief van de FNV genoemd wordt en wil deze resulaten zo snel mogelijk ontvangen. Ook vraagt hij het college of zij ervoor willen zorgen dat de bouwvakkers zo snel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben.