Storingen in de REC

retze-bij-rec“De gedeputeerde blijft maar zeggen dat hij niet meer kan doen dan een dwangsom opleggen. Maar er zijn keer op keer storingen in de afvalverbrander. Regelmatig komen er daarbij ook nog eens veel te grote hoeveelheden dioxines vrij. Omrin gaat daarmee vrijuit, omdat de dioxines tijdens storingen naar buiten komen. Gekker moet het niet worden. Wij willen dat de gedeputeerde nu eindelijk eens naar de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen gaat kijken en serieus gaat handhaven. Want wat is er mis met die oven?”. Retze van der Honing stelde tweemaal in de afgelopen maand schriftelijke vragen over de opeenvolgende storingen in de afvalverbrander in Harlingen (de REC).

Eenmaal op 12 september 2016 over de storing op 10-september-2016 en 15 september en eenmaal op 6 oktober 2016 over storing-24-september-2016. Alle drie de storingen betroffen een storing van de ventilator in de afvalverbrander. Als deze niet draait, komt er te weinig zuurstof bij het vuur en daalt de verbrandingstemperatuur. Hierdoor kan o.a. dioxine ontstaan.

Lees hier de antwoordbrief van Gedeputeerde Staten op de vragen over 10 september 2016

Overzicht aan storingen en gebeurtenissen laatste jaar (van oktober 2015 tot oktober 2016) WORDT NOG AAN GEWERKT

1 en 2 oktober 2015: 1 oktober was een storing (door een kapot relais van de ventilator), 2 oktober een menselijke fout (bicarbonaatdosering vergeten aan te zetten). 1, 6 keer de toegestane jaaruitstoot aan dioxine uitgestoten tijdens deze storing.

23 maart – 2 april 2016 (weeknieuws 16 ) ook een teveel aan dioxine vrijgekomen. Volgens de FUMO (RUD Friesland) kwam dat door de afstook. De REC heeft vanaf 1 april 2016 drie weken stilgelegen voor onderhoud en verbeteringen.

22 april 2016 (weeknieuws 17): grote stofwolk bij opstarten REC door spoelprocedure. Test om bypass/opstartleiding niet te gebruiken niet gelukt. (krantenartikel LC: REC kan niet zonder bypass).

23 april 2016 blijkt dat de monsterkastjes voor dioxine niet aan zijn. Wordt op 26 april hersteld. Dioxine bij stofwolk aldus niet gemeten.

In juni 2016 blijkt dat de gedeputeerde een brief van Omrin aan hemzelf heeft gecorrigeerd in het voortraject (meegeschreven dus): https://www.grienlinks.nl/2016/06/22/de-handhavingsfunctie-van-de-provincie-onbegrepen/

27 juli 2016 schrijft de FUMO een brief aan Omrin dat ze een nieuwe vergunning moeten aanvragen in verband met een verkeerd rookgasdebiet (te nat).

9 september 2016 (weeknieuws 37) een te hoge HCL uitstoot geregistreerd

10 september 2016: (weeknieuws 37) grote storing door draadbreuk van ventilator, bypass gebruikt om doekenfilter te omzeilen, Stof en Dioxine vrijgekomen. De REC heeft bij het afhandelen van deze storing niet voldaan aan eerder (nav 1 en 2 oktober 2015) opgelegde lasten onder dwangsom. Dit heeft geleid tot het verbeuren van de volgende vier dwangsommen: 1 en 2. voor te laat melden (2 keer), 3. het niet tijdig staken van het verbranden van afval tijdens een storing en 4. overschrijding van emissie-eisen tijdens storingen.

15 september 2016 (ook weeknieuws 37) door softwarefout in besturing ventilator, ventilator uit en daarna ongecontroleerde verbranding. Geen bypass gebruikt. Dioxine worden nog gemeten (monsterkastje is naar laboratorium).

24 september 2016 (: weeknieuws 39) storing in ventilator (geen specificatie waar), onvolledige verbranding. Monsterkastje dioxine is eruit gehaald (op maandag) en naar lab gestuurd.