Duurzaam openbaar vervoer

img_8966 Het openbaar vervoer moet duurzaam, betaalbaar en comfortabel. Hierover waren zo ongeveer alle partijen het wel eens tijdens de Statenvergadering op 26 oktober 2016 bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten Openbaar Vervoer. Ook staat duurzaam Openbaar Vervoer in het Coalitieakkoord. Maar in de praktijk komt het vooralsnog neer op een ‘onderzoek naar de mogelijkheid van duurzame brandstoffen’ (een motie van bijna alle partijen, waaronder ook GrienLinks) en ‘afwachten waar de vervoersmaatschappijen mee komen’ (aldus gedeputeerde Kramer).
Retze van der Honing:”
Vanmorgen schreven 40 bedrijven, waaronder Shell, in de Volkskrant dat we op moeten schieten met de vergroening. Dat we de klimaatwet van GL en PvdA moeten omarmen. En wat doen deze Staten?

U voert bijvoorbeeld een motie voor zonnepanelen op 50.000 huurhuizen niet uit. En vandaag accepteert u hier een aanbesteding voor het openbaar vervoer waarin duurzaamheid nogal vrijblijvend staat. U neemt blijkbaar het coaltiieakkoord niet serieus, want daar staat in dat u ‘staat’ voor duurzaam openbaar vervoer. Het is nu zelfs zo erg dat de coalitiepartijen zelf een amendement moeten indienen over de verduurzaming van het OV. En om er voor te zorgen dat deze motie nu wel wordt uitgevoerd, heb ik hem maar mee ingediend. ”

Ook diende Retze van der Honing samen met de PvdA moties in over: Motie treinen aansluittijden (aangenomen) en het voorleggen van het uiteindelijke Programma van Eisen aan PS: Motie (niet aangenomen).