Kansenfonds ook voor antidiscriminatieprojecten

Drie maal bevestigde gedeputeerde de Rouwe tijdens de Statenvergadering op 9 november 2016 dat ook de maatschappelijke organisaties zoals Tumba(antidiscriminatiebureau) en COC, naast FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringgerechtigden), aanspraak kunnen maken op het zogenaamde ‘ Kansenfonds’. Retze van der Honing: ” In het verleden hebben we van het college namelijk te horen gekregen dat de organisaties wel een beroep zouden kunnen doen op het fonds. Nu lijkt het, zo horen we uit het veld, dat bijvoorbeeld Tumba geen projecten in kan dienen voor dit fonds. Ik wil daarover elke onduidelijkheid weg nemen door een motie in te dienen, waarin staat dat ook deze wegbezuinigde maatschappelijke organisaties een beroep kunnen doen op het Kansenfonds.”

Hieronder een voorbeeld van een van de projecten van Tumba en COC: “Wie van de drie?”

Retze van der Honing benadrukte dat dit van belang was, omdat deze organisaties vanaf 2017 geen budgetsubsidie meer ontvangen van de provincie. De motie trok hij in na de drie toezeggingen van de gedeputeerde.

Van der Honing: “En dat stopzetten van de subsidie gebeurt in deze tijd, waarin discriminatie, uitsluiting en geweld toeneemt. Wij vinden dat onbegrijpelijk. Tumba en COC lichten voor op onder andere scholen, zetten projecten op die de sociale cohesie helpen bevorderen en ondersteunen burgers die door dit soort situaties in de knel zitten. Waarom zou je dat niet steunen? Volgend jaar wordt duidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor de sociale infrastructuur van Friesland en dus ook voor mensen die in de verdrukking zitten. Dat moet echt beter. Wij doen daar ons best voor. ”