Gedeputeerde moet vergunning REC aanpassen

img_8452Retze van der Honing vraagt aan de gedeputeerde of hij de vergunning van de REC per direct wil aanpassen en strenger wil zijn met handhaven van de zoutzuurnorm. Van der Honing:” De bypass moet er per direct uit. Het om het doekenfilter heen leiden van de uitstoot leidt vaak tot dioxine-uitstoot. Onwenselijk! Ook het steeds weer opnieuw kapot gaan van de grote ventilator (de ID-fan) van de REC (in september alleen al 4 keer!) is oorzaak van onwenselijke uitstoot. In de Milieuwet staat dat een bedrijf onmiddelijk alles moet doen om herhaling te voorkomen. Nou, de REC deelt mee dat ze dat in april 2017 gaan doen. Sja. Dus – staat ook in de wet – kan de gedeputeerde de vergunning eigenhandig aanpassen. Wij vragen hem om dat te doen. Per direct. Er is echt genoeg gebeurd in de afvalverbrander.” Ook vraagt van der Honing aan de gedeputeerde om strenger handhaven van de zoutzuurnorm. De omwonenden en mensen die in het havengebied werken hebben regelmatig last van deze prikkende zurige lucht.

Ook werd op 15 november 2016 duidelijk dat de schoorsteen van de REC niet omhoog gaat. Eerst wil de gedeputeerde het ‘ luchtkwaliteitsonderzoek’ het komende jaar afwachten. Retze van der Honing: ” Dus de gedeputeerde keurt hiermee de ‘virtuele schoorsteenhoogte’ van de REC in Harlingen gewoon goed. Heel raar. Lees hier meer op de site van de Omrop.

Omrin zelf heeft al lang geleden, in een openbare bijeenkomst in Trebol, Harlingen, toegegeven dat die ‘virtuele stijging van de rook’, zoals bij de aanvraag voor de vergunning is beloofd, niet bestaat. Ook zien alle Harlingers met eigen ogen dat de rook vaak dwars uit gaat.

Een gedegen onderzoek naar de schoorsteen (=uitstoot) houdt ook in: zorgen dat de installatie (de verbranding plus rookgasreiniging) goed werkt. Nu Omrin de installatie duidelijk niet op orde heeft (zie alle storingen), moet dat volgens ons eerst afgedwongen worden door de gedeputeerde. Daarna kun je kijken
hoe dat uitpakt op de schoorsteen en de verspreidingsberekeningen. En dan kun je – op grond van feiten – kijken of het helpt om de schoorsteen omhoog te doen en hoe hoog dat dan moet worden.

Als eerste moet de bypass/omleiding er nu per direct uit en de besturing van de ventilator (de oorzaak van diverse storingen in het afgelopen jaar, waar verschillende keren ook dioxine vrijkwam) per direct aangepast. De gedeputeerde heeft de bevoegdheid om Omrin hiertoe te dwingen doen door de vergunning aan te passen. Wij zullen hem vragen om dat wel te gaan doen.

En ten slotte: Omrin zou allang een hoop onrust weggenomen kunnen hebben, als ze bereid waren de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen in de oven en de omrekentool die gebruikt wordt om de verbrandingstemperaturen te berekenen openbaar te maken. John Vernooij van Omrin heeft altijd geweigerd die werkelijk gemeten temperaturen openbaar te maken. Terwijl andere afvalverbranders daar niet ingewikkeld over doen, die sturen de gegevens wel toe. Vernooij had wel toegezegd die omrekentool (de polynoom) openbaar te maken, maar wij begrijpen dat hij daar nu op teruggekomen is. We weten nog niet waarom. Voorwaar, een naar dossier. Vooral omdat dioxines geen stoffen zijn waar je luchtigjes over kan doen.”