Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

De provincie heeft (meer) verantwoordelijkheid gekregen voor de natuur in onze provincie. Vandaar dat in de Staten de Wet Natuurbescherming op de agenda stond op 23 november 2016.  Ook stond deelname aan het Windpark IJsselmeer op de agenda. Twee ‘groene’  onderwerpen, natuur en duurzame energie. Je zou zeggen: het leeft!

De politieke werkelijkheid is, eerlijk gezegd, wat weerbarstiger. Maar daarom wel zeer interessant en boeiend. Het komt er nu, meer dan ooit, op aan. We kunnen uw hulp goed gebruiken.

Reageren op onze inbreng of nieuwe ideeën inbrengen via mail, telefoon of ‘in het echt’  is zeer welkom. 

Veel vraagtekens over deelname Windpark

Het was woensdag 23 november 2016 nog te vroeg om in te stemmen met financiële deelname van de provincie Fryslân aan het Windpark Fryslân omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is, vond Retze van der Honing.  Bijvoorbeeld over de noodzaak – kan zo’n windpark er niet komen zonder deelname van de provincie? Is deelname wel een ‘publiek belang’? Kunnen we de beschikbare 127 miljoen euro niet beter investeren in een nieuw PEB, dat zich richt op ontwikkeling van duurzame energie op het Friese vasteland?
Lees hier de spreektekst van Retze.

Meer lezen?

Discussie over natuur uitgesteld

De Wet Natuurbescherming (WNB)werd op 23 november 2016 in de Staten door het vaststellen van een verordening ingevoerd. De WNB  gaat over zeer actuele problematiek. Dat gaat om bijvoorbeeld faunabeheer (denk aan de problemen met o.a. ganzen, muizen, bijen, vossen, weidevogels). Daarnaast stokt de aanleg van een aaneengesloten natuurnetwerk, holt de biodiversiteit juist in onze provincie hard achteruit en staat de verhouding landbouw – natuur zwaar onder druk. Hoe eerder de discussie over al deze problematiek gevoerd wordt, hoe beter, zou je zeggen. Maar de provincie Fryslân stelt deze discussie uit naar 2019, omdat de Natuurvisie dan samen met de Omgevingsvisie wordt besproken.
GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing: ” It moat gewoan earder.” Maar een motie die hij daarover met D66, CU, PvdD en PvdA indiende, werd niet aangenomen.

Meer lezen over Retze en de natuur?

Laaggeletterdheid heeft aandacht nodig

Retze van der Honing diende een motie van D66 over een ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid’ mee in op woensdag 23 november 2016. De motie werd aangenomen.

Lees hier meer.

Retze van der Honing voor Liesbeth van Tongeren hoog op de lijst

Retze van der Honing spreekt zich uit voor een plek hoog op de kieslijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen voor Liesbeth van Tongeren: “Liesbeth heeft zich in de afgelopen jaren een goed woordvoerder getoond op het gebied van gaswinning, zoutwinning, de afvalverbrander, het Wad, duurzame energie en milieu. Zowel de eilanden (Terschelling en Schiermonnikoog) als het Friese vasteland (Oppenhuizen, Harlingen, Moddergat) konden op haar steun rekenen. Ze heeft een enorm netwerk, is goed zichtbaar en bereikbaar voor iedereen en heeft een grote inhoudelijke kennis op haar terrein. Zo iemand kun je goed gebruiken, lijkt me, in deze tijd. ” 
De leden van GroenLinks kunnen vanaf 1 december online stemmen over de kieslijst.

Lees hier het bericht.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl