Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2016 extra

Beste nieuwsbrieflezer,

Op dezelfde dag dat Donald Trump president werd van de Verenigde Staten, hadden wij een Statenvergadering in Friesland over de verdeling van het provinciegeld voor 2017. Toch echt een vreemde combinatie, after all. Want zowel op wereldniveau als in ons land, is er van alles aan de gang. Terwijl op lokaal/regionaal niveau het zijn gangetje lijkt te gaan zoals altijd. Maar verandering is noodzakelijk! Zowel op democratisch en economisch gebied, als op de terreinen van natuur en milieu.

En zeker op het gebied van menselijke verhoudingen. Niemand is meer of minder waard, vrouw, man, kind, zwart, wit, bruin, rijk, arm, van wat voor geloof dan ook of niet, ambitieus of niet, jong, oud, gezond, ziek, homo of hetero, wie je ook bent: we zijn evenveel waard. De vraag is: Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat voor wereld willen wij achterlaten?

Dus nu meer dan ooit van belang: wie met ons mee wil denken, schrijven, actievoeren, is van harte welkom. Laat gerust iets van je horen!

Begroting te rechts en absoluut niet groen

Retze van der Honing stemde tijdens de Statenvergadering op 9 november 2016 tegen de begroting voor 2017: “Deze begroting is te rechts en absoluut niet groen. Het geld van de provincie wordt niet goed besteed. Een – te – groot deel van het provinciegeld (waaronder het spaarpotgeld van de verkochte NUON aandelen) gaat naar investeringen in het bedrijfsleven, naar het stimuleren van de economie. Met als enige doel: dat de economie groeit (!?). Geen geld gaat er naar aanleg van natuur voor het Natuurnetwerk, terwijl dat vastloopt. Ook niet genoeg geld (en inzet) voor het stimuleren van een andere landbouwbedrijfsvoering (natuurvriendelijk), bestrijding van verdroging en het waterpeil verhogen. Toch zo van belang voor de natuur, de broedmogelijkheden van weidevogels en de biodiversiteit. Noodzakelijk voor onze toekomst. En tenslotte ook nog minder geld voor versterking van de sociale infrastructuur. Voor ons, als GrienLinks, is dit precies verkeerd om, de wereld op de kop. Wij willen het anders. We stemmen tegen deze inzet van het provinciegeld.”

Lees hier meer en ook de hele bijdrage van Retze over de begroting

Tumba en COC ook recht op Kansenfonds

Drie maal bevestigde gedeputeerde de Rouwe tijdens de Statenvergadering op 9 november 2016 dat ook de maatschappelijke organisaties zoals Tumba (antidiscriminatiebureau) en COC, naast FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringgerechtigden), aanspraak kunnen maken op het zogenaamde ‘ Kansenfonds’. Retze van der Honing: ” In het verleden hebben we van het college namelijk te horen gekregen dat de organisaties wel een beroep zouden kunnen doen op het fonds. Nu lijkt het, zo horen we uit het veld, dat bijvoorbeeld Tumba geen projecten in kan dienen voor dit fonds. Ik wil daarover elke onduidelijkheid weg nemen door een motie in te dienen, waarin staat dat ook deze wegbezuinigde maatschappelijke organisaties een beroep kunnen doen op het Kansenfonds.”

Lees hier meer en zie een video van een project van Tumba en COC

GL wol dat fytspad Grou-Warten klear komt

In oprop fan GrienLinks oan Deputearre Steaten om it nije fytspaad tusken Grou en Warten sa gau mooglik ôf te meitsjen – it hâldt no op healwei op, by de ôfslach nei Wergea – krige woansdei 9 novimber 2016 gjin mearderheid fan Provinsjale Steaten.

Lees hier meer.

Geen gegoochel met veenweidegeld

GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing verzette zich tegen de “overheveling” van 1,5 miljoen euro (!) van de ‘reserve gebiedsbudget veenweidevisie’ naar de pot van de ‘Kaderrichtlijn POP3-gelden’. “Der wurdt melden oer de feangreidefisy, dat er sprake is fan fertraging en fan finansjele problemen by de bestriding fan de ferdreging en boaiemdelgong. As wy dan ek noch jild oan it budzjet ûntlûke, dan komt it mei de feangreide-oanpak net goed”, oordeelde Van der Honing. Hij kreeg geen steun.

Lees hier meer.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl