Geen extra geld voor project Taalekspo

“Als je een extra taak krijgt, moet je daar ook voldoende geld voor krijgen”, zei Retze van der Honing over het voorstel van Gedeputeerde Staten om geen extra geld te geven aan Tresoar, het historisch en literair centrum in Leeuwarden. Zij zijn gevraagd als trekker voor het project ‘Taalekspo’ en vroegen aan de provincie extra geld (65.000 euro per jaar) om dit project uit te kunnen voeren. Een amendement in de Staten op 21 december 2016 van die strekking (van ChristenUnie, GrienLinks en D66) haalde het niet. Geen geld extra voor dit project dus. ‘Taalekspo’ is onderdeel van het project Lân fan Taal dat weer onderdeel is van het programma voor Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018

“Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân zijn verder inconsequent als het gaat om subsidie voor Tresoar”, zegt Retze van der Honing.

In de eerste plaats kreeg deze Tresoar in de culturele sector de afgelopen jaren als enige een subsidievergoeding voor de zogeheten inflatiecorrectie. Dat is op zich al wonderlijk: waarom één wel en de rest niet? Daarnaast willen GS dus dat Tresoar de ‘trekker’ wordt van ‘Taalekspo’, een nieuw initiatief dat tot stand moet komen op het Oldehoofsterkerkhof. Dit vergt volgens Tresoar een ton per jaar extra; de provincie is gevraagd hiervan 65.000 euro mee te betalen.
Gedeputeerde Sietske Poepjes weigert dit bedrag echter. Zij vindt dat Tresoar dan maar op andere uitgaven moet bezuinigen, onder andere omdat Tresoar als enige organisatie in de culturele sector inflatiecorrectie heeft ontvangen. Maar dat kan Tresoar natuurlijk niet helpen, die krijgt opdracht om ‘trekker’ te worden van Taalekspo, een extra taak, die extra geld kost.
“Dus foar in ekstra taak sil ek it jild op it kleed komme moatte”, vindt Van der Honing.

Een amendement (= wijzigingsvoorstel) met die strekking van ChristenUnie, D66 en GrienLinks sneuvelde echter bij de stemming: 15 voor, 28 tegen.