GroenLinksers uit Friesland naar congres op 17 december 2016


Op zaterdag 17 december 2016 was een groep GroenLinksers uit Friesland naar Utrecht voor het congres. Met nog 3000 andere GroenLinksers. Vet gezellig! Ook zijn veel van de door de Friezen ingediende amendementen op het verkiezingsprogramma aangenomen. Vet goed! Op de foto’s o.a. Evert Stellingwerf (raadslid Leeuwarden) die pleit voor het aanpassen van het leenstelsel voor studenten en Jan Atze Nicolai (raadslid Leeuwarden) en Brigitta Scheepsma (raadslid Tytjerksteradiel) die pleiten voor een experiment met het basisinkomen. Op de andere foto’s het stemmen (zie je bekenden?), de wandelgangen, de toespraak van Jesse Klaver en de top van de lijst op het podium. En nu aan de campagne ! Kijk hier meer foto’s !