Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân december 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

We wensen iedereen een goed eind van dit jaar en een positief begin van het nieuwe jaar. De wereld – ook in Nederland – staat aardig op zijn kop. Intolerantie, discriminatie en geweld zijn hoe dan ook onacceptabel. Reden te meer om in het nieuwe jaar in actie te komen. Doe mee!
 
Wij gaan  in het nieuwe jaar in ieder geval extra gemotiveerd aan de slag in de Staten. En zeker ook in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017! Er was een grote groep GroenLinksers uit Friesland naar het congres van GroenLinks op 17 december. Dat was zeer inspirerend!

Heb je ook het gevoel dat je iets moet doen? Kijk hier het filmpje ‘doe mee met de verandering’. En Hier kun je je opgeven als vrijwilliger. 

Statenleden blij met Arno Brok als nieuwe Commissaris

Retze van der Honing heeft de afgelopen maanden meegewerkt aan het aannemen van een nieuwe Commissaris van de Koning (CdK). Op woensdagochtend 21 december werd duidelijk dat Arno Brok de nieuwe Cdk wordt. Van der Honing: “Dit is een goede keus. Een duidelijke, open bestuurder en een zeer toegankelijk mens.” Ook Corrie Dam is tevreden: “Ik heb hem meegemaakt als burgemeester in Sneek. Een bestuurder die ruimte geeft voor de raad en de burgers. ” Hieronder op de foto Corrie Dam en Arno Brok bij het afscheid van Corrie als gemeenteraadslid in Sneek.

GrienLinks is tegen hobbyjacht

“Het doden van dieren als recreatie vinden wij zeer zeker niet gewenst. Daarom zijn wij tegen het toestaan van hobbyjacht. Het gaat dan om hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven. Waarom zou je zo’n dier doodschieten alleen voor je eigen plezier? ” Dat zei Retze van der Honing na de behandeling van het Boargerinisjatyf Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht in de Staten van 21 december 2016. Door de Staten werd besloten het burgerinitiatief door te sturen naar de minister, omdat de provincie niet de bevoegdheid heeft dit te regelen.  Wel gaan enkele van de partijen (GL, SP, PvdA, PvdD, D66) uit de Staten het gesprek aan met de indieners van het burgerinitiatief over andere mogelijkheden als provincie iets te doen.

Lees hier meer.

Tresoar krijgt geen extra geld voor project ‘Taalekspo’

Als je een extra taak krijgt, moet je daar ook voldoende geld voor krijgen”, zei Retze van der Honing over het voorstel van Gedeputeerde Staten om geen extra geld te geven aan Tresoar, het historisch en literair centrum in Leeuwarden. Zij zijn gevraagd als trekker voor het project ‘Taalekspo’ en vroegen aan de provincie extra geld (65.000 euro per jaar) om dit project uit te kunnen voeren. Een amendement in de Staten op 21 december 2016 van die strekking (van ChristenUnie, GrienLinks en D66) haalde het niet. Geen geld extra voor dit project dus. ‘Taalekspo’ is onderdeel van het project Lân fan Taal dat weer onderdeel is van het programma voor Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.

Lees hier meer.

Provinsjaal en ryksjild foar de Omrop

GrienLinks hat gjin beswier tsjin it provinsjaal meibeteljen oan it wurk fan Omrop Fryslân, as dat ten goede komt oan de kwaliteit fan de programma’ er Fryslân. Dêrom hat GrienLinks-steatelid Retze van der Honing ynstimd mei in jierlikse subsydzje, mar net sûnder diskusje.
Retze van der Honing woe – lykas de kollega’s fan D66 en ChristenUnie – in tuskenevaluaasje yn 2018, sadat besjoen wurde kin hoe’t it jild bestege is en oft de omrop waar foar syn jild leveret. Dêrta tsjinnen dizze trije fraksjes op 21 desimber 2016 in amendemint yn, dat lykwols fersmiten waar.

Lees hier meer.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl