Motie oproep aan kabinet over vluchtelingen Griekenland in Staten aangenomen

vluchtelingen Friesland
Kinderen in AZC Burgum
In de Staten van 25 januari 2017 is de motie Vluchtelingen in nood van GrienLinks, mee ingediend door SP, PvdA, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren, aangenomen. Met 29 stemmen voor (GL, SP, PvdA, PvdD, CU, D66, 50plus en het CDA) en 13 stemmen tegen (van de VVD, FNP, PVV en FFP). In de motie wordt aan het college van Friesland gevraagd: ” de Nederlandse regering met klem te verzoeken om met inzet van alle hiervoor beschikbaar gestelde middelen haast te maken met het bieden van humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen en er bij de minister op aan te dringen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare infrastructuur, zoals lege centra in Fryslân.”

In de Staten werd door de VVD en FNP naar voren gebracht dat dit geen bevoegdheid van de provincie is, maar van het Rijk. De PVV pleitte voor opvang in de regio. De partijen die voor een oproep aan het kabinet pleitten, brachten daar tegenin dat in deze humanitaire noodsituatie een oproep van uit de provincie (met plek in de AZC’s) om druk uit te oefenen op het Rijksbeleid op zijn plaats is.

De gedeputeerde Klaas Kielstra antwoordde dat hij de boodschap van de Staten – die in meerderheid wordt gedragen door het aannemen van de motie – over zou brengen aan het kabinet.

De tekst zoals uitgesproken door Retze van der Honing in de Staten:
Voorzitter,

Op dit moment zijn er 65 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht, zonder dak boven hun hoofd. Ze komen uit onder andere Somalië, Iran, Syrië. En een groot deel van deze vluchtelingen komen terecht in landen in de regio, zoals Libanon en Jordanië. Anderen komen naar Europa. Europa heeft met Turkije en Griekenland een afspraak gemaakt over het opvangen van vluchtelingen, maar ook over de omstandigheden waarin die opvang plaats gaat vinden. Ook zijn er afspraken gemaakt over een herverdeling van vluchtelingen over Europa. Nu zitten er op dit moment heel veel mensen in kampen in Griekenland. Deze mensen bevriezen letterlijk in de bureaucratie.

Veel mensen in Nederland en in Europa maken zich druk over het humanitaire lot van deze mensen.
Ik had een verhaal voorbereid, maar kreeg toen een brief in handen van het college van Tytjerksteradiel, dat bestaat uit het CDA, FNP en de PvdA. Zij zeggen het mooier dan ik het kan zeggen. Ik lees u voor uit deze brief:
“Dagelijks zien wij de confronterende en schokkende beelden uit de vluchtelingenkampen op Europees grondgebied, vooral in Griekenland. Vluchtelingenorganisaties luiden de noodklok. Veel mensen die verblijven in tenten zijn slachtoffer van de vrieskou. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen gevaar. De weersomstandigheden hebben al levens geëist. In een beschaafd Europa mag dit niet gebeuren! Daarom doen wij om humanitaire redenen een klemmend beroep op u: kom in actie.
Actie is nu dringend noodzakelijk, in Europees verband. De vluchtelingen moeten zo spoedig mogelijk worden ondergebracht in geschikte accommodaties.
Nederland kan hierbij het voortouw nemen door ter plaatse, naast dekens en verwarming, vooral tijdelijk onderkomen beschikbaar te stellen. Wij denken hierbij aan mobiele units, militaire schepen, recreatieve schepen.
Indien bovenstaande actie onvoldoende resultaat oplevert, vragen we u in Nederland versneld vluchtelingen, waarvan vaststaat dat zij op korte termijn in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, te huisvesten. Het is onverantwoord dat vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden verkeren terwijl Nederland voldoende opvangruimte heeft, ook in onze gemeente Tytsjerksteradiel (bestaande noodopvang). Wij verzoeken u dan ook in overleg te treden met het COA en gemeenten.”

Voorzitter, toen de turkijedeal werd gemaakt, is er opvang klaargemaakt in Nederland. Ook in onze provincie. Aan de regietafel, onder leiding van de cdk, is ruimte gemaakt. Hier in Friesland, voorzitter, is draagvlak. Elke keer weer staan er vrijwilligers klaar voor de noodopvang van vluchtelingen. Gezien dit draagvlak en gezien deze afspraken én gezien de ruimte die er gemaakt is, roep ik u op om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.”