Iedereen snel internet

“Snel internet is eigenlijk een nutsvoorziening. Omdat iedereen het nodig heeft om in deze maatschappij goed te kunnen functioneren. Burgers, maar ook bedrijven en scholen. En ook mensen die in ‘witte gebieden’ (gebieden waar marktpartijen geen snel internet aanbieden) wonen, hebben recht op dat snelle internet. Wij willen daarbij al heel lang (lees hier meer) dat het netwerk voor internet in handen van de gemeenschap komt te liggen en niet in handen van de glasvezelkapitalisten. Daarom dienen we samen met de PvdA een aantal moties in om dit – zoveel mogelijk – te borgen in de criteria voor de aanbesteding. We willen een partij uit de ‘mienskip’. ”

Dit stelde Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 25 januari 2017 waarin het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) voor een nieuw plan om snel internet in deze witte gebieden aan te leggen werd besproken. De volgende moties werden samen met de PvdA en andere partijen ingediend:
Motie eigenaarschap
Motie 95% dekking
Motie grijze gebieden criteria
Motie eerlijke behandeling werknemers

Hier kun je de stemuitslag van de Statenvergadering bekijken.

Dit plan van GS is, om 35 miljoen euro aan achtergestelde lening beschikbaar te stellen aan de markt voor het aanleggen van snel internet voor 25.000 huishoudens in de witte gebieden. Hiervoor schrijven ze een zogenaamde ’tender’uit. Marktpartijen kunnen zich hier dan voor aanmelden en degene die het best aan de voorwaarden voldoet, krijgt de opdracht.

De drie voorgaande pogingen van de Staten voor het mogelijk maken van snel internet in de witte gebieden strandden op juridische problemen en/of onwil in de markt.
Het voorstel van het college werd door de Staten aangenomen (met de stem van de PVV tegen). Gedeputeerde Poepjes deed op alle ingediende onderwerpen toezeggingen, waarop de indieners van de moties deze weer introkken.

Retze van der Honing:”We hopen het beste er van, het is de hoogste tijd”.