Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Het jaar zijn we begonnen met een gezamenlijke oproep van Friese GroenLinks raadsleden en Statenlid aan het kabinet. We vragen het kabinet om meer hulp voor de vluchtelingen in tentenkampen in Griekenland en de Balkan. Ook wijzen we in de oproep op de lege plekken in onze AZC’s hier (30% leeg). Vervolgens is deze oproep ook door de Staten gedaan, op initiatief van Retze van der Honing. Lees hieronder meer. 
 
Gerrit van der Meer vertrekt als fractiemedewerker bij de Statenfractie. Hieronder kunt u lezen wat hij gaat doen.
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen steeds dichter bij. Heb je ook het gevoel dat je iets moet doen? Kijk hier het filmpje ‘doe mee met de verandering’. En Hier kun je je opgeven als vrijwilliger.

Oproep aan het kabinet voor hulp aan vluchtelingen Griekenland en Balkan

De GroenLinks raadsleden en Statenlid uit Friesland riepen op 21 januari 2017 via een brief de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!” De GroenLinksers melden dat 30% van de bedden in de Friese AZC’s leegstaat.  
Lees hier meer over deze oproep

Retze van der Honing diende tijdens de Statenvergadering op 25 januari 2017 een motie ‘Vluchtelingen in nood in met een oproep voor meer hulp en het gebruik maken van de lege bedden in de AZC’s. De motie werd door een grote meerderheid (29 voor, 13 tegen) in de Staten aangenomen.
Lees hier hoe dat ging.

Met Friese GroenLinksers naar de meet up met Jesse Klaver in Groningen op 8 februari

Woensdag 8 februari komt Jesse Klaver naar de Oosterpoort in Groningen voor een VerkiezingsMeetup. Vanuit Fryslân gaan we met een grote groep GroenLinksers naar Groningen. We nemen de trein van 18:20 uit Leeuwarden en verzamelen vanaf 18:00 in de Stationshal. Kom je ook? En wie neem je mee?

Let op! Voor de Meetup moet je je aanmelden via de website van GroenLinks Groningen  De toegang is gratis.

Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van GroenLinks. Wees welkom!

Snel internet voor iedereen

“Snel internet is eigenlijk een nutsvoorziening”, zegt Retze van der Honing. “Omdat iedereen het nodig heeft om in deze maatschappij goed te kunnen functioneren. Burgers, maar ook bedrijven en scholen. En ook mensen die in het buitengebied wonen, hebben recht op dat snelle internet. Wij willen daarbij al heel lang dat de zeggenschap over het netwerk voor internet in handen van de gemeenschap komt te liggen en niet in handen van de glasvezelkapitalisten. Dit gaat om eigenaarschap.” Hij deed tijdens de Statenvergadering op 25 januari 2017 – samen met  D66 en de PvdA – pogingen om de voorwaarden aan te passen voor de aanbesteding van het aanleggen van het netwerk. Meer dan toezeggingen van de gedeputeerde zat er niet in. Retze van der Honing: “Wy sille sjen hoe’t útpakt”.  
Lees meer

Een half miljard euro in toerisme en economie

Het Friese Merenproject is in het jaar 2000 van start gegaan met als hoofddoelstellingen: bestedingen in de toerismesector verhogen naar 150% en de werkgelegenheid verbeteren met 30%. Hiermee was een investering gemoeid van € 450 miljoen euro. In de Staten op 25 januari 2017 werd gediscussieerd of en hoe dit programma geëvalueerd zou worden. Retze van der Honing: ” Dit gaat over bijna een half miljard euro. Veel geld. Wij vinden het belangrijk dat we als politiek op een goede manier verantwoording afleggen over de besteding van dit overheidsgeld”. Er werd in de Staten besloten dat er een tussenstap gemaakt zou worden (eerst alles op een rijtje en informatie uit de samenleving halen). GrienLinks zorgde ervoor dat er ook besloten werd om daarna toch echt een slotevaluatie te houden over de besteding van deze half miljard euro. Dat amendement werd aangenomen. 

Lees hier meer, ook over het debat.

Iedereen met de bus in Noord Oost Fryslân

“Iedereen moet ergens naar toe kunnen met de bus, ook in Noordoost Fryslân. Het opzetten van een ‘mobiliteitscentrale’ is dus een heel goed initiatief”, zegt Retze van der Honing. De mobiliteitscentrale plant het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer. De bedoeling is dat op die manier mensen overal heen kunnen met de bus. Zo wordt de leefbaarheid bevordert. 

De GrienLinks Statenfractie stemde op 25 januari 2017 in de Statenvergadering voor de juridische samenwerking door provincie en gemeenten om de mobiliteitscentrale in Noord Oost Fryslân mogelijk te maken.
 
Lees hier meer.

Gerrit van der Meer sil wat oars dwaan

“Nei fjirtjin jier fraksjemeiwurker foar GrienLinks west te hawwen, wurdt it foar my tiid wat oars te dwaan. Ik sil wer oan de stúdzje – kultuerwittenskippen oan de Open Universiteit – en pak in âlde útdaging opnij op: it skriuwen fan in biografy oer de Fryske dichter, skriuwer en psychoanalitikus dr. Lieuwe Hornstra (1908-1990). Ik bliuw – lykas de ôfrûne jierren – ek sjoernalist by ActiefMedia yn Burgum en dosint Frysk foar de Afûk. It wurdt tiid foar wat oars. As’t foar de fjirde kear in Wetterhúshâldingsplan bestudearje moast en foar de 24e kear in provinsjale begrutting, wurdt de kâns op bedriuwsblinens te grut.”

Fractievoorzitter Retze van der Honing spreekt van een stoer besluit. “Soms is het tijd de bakens te verzetten. De kunst is om dat op het juiste moment te doen. Als je 24 provinciale begrotingen behandeld hebt, kan ik me voorstellen dat de uitdaging er wat af gaat en dat het tijd is nieuwe dingen te doen. Gerrit durft die stap te nemen. Het zal wel even wennen worden. Want zolang ik GrienLinks heb meegemaakt, was Gerrit daar ook bij”. Namens de fractie en allen die daar bij betrokken zijn wenst hij Gerrit alle goeds toe voor de toekomst en veel plezier bij het schrijven van zijn boek en de studie.
Lees hier meer.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl