Strand en kustgebied moet vrij blijven van bebouwing

Het college heeft het landelijk Kustpact ondertekend. Dit zijn nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties, recreatie-organisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en Infrastructuur. GrienLinks juicht dat toe. Retze van der Honing: “Maarrrrrr…hoe gaat het Friese college gevolg geven aan hun ondertekening van het Kustpact? Lees hier de antwoordbrief van het college

Tekenen is één ding, de regelgeving aanpassen een tweede. We hebben hier vragen over gesteld aan het college voor het vrijwaren van bebouwing van de kuststrook. Het strand en het duingebied moet volgens ons open, algemeen toegankelijk en natuurlijk blijven. Klein detail: de Waddeneilanden hebben het Kustpact niet getekend.”