Duurzaamheid als uitgangspunt bij economische investeringen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 19 april 2017 riep Retze van der Honing de Statenleden op “zichzelf en aangenomen moties serieus te nemen”. Hij wilde dat de partijen voor zijn motie (mee ingediend door 50plus) voor een duurzaamheidscriterium in de economieagenda gingen stemmen: “Er ligt nu een ‘monitoringskader economie’ voor ons, waarin met geen enkel woord wordt gerept over duurzaamheid.

Terwijl zowel Gedeputeerde Staten (GS) als Provinciale Staten (PS) de mond vol hebben over een duurzame economie. Wij vragen het college het in de al in september 2015 aangenomen motie genoemde: ‘criterium duurzaamheid als uitgangspunt en zeer belangrijk criterium te nemen bij de economische agenda en de daarbij horende fondsen’ daadwerkelijk op te nemen als criterium in dit monitoringskader economie.”

De motie werd aangenomen met 34 stemmen voor en 8 tegen. Wij verwachten in oktober 2017 het voorstel van het college.

Eén antwoord op “Duurzaamheid als uitgangspunt bij economische investeringen”

  1. Duurzame landbouw , er is een uitstroom van werkgelegenheid uit de landbouw. Veel boeren hebben geen opvolger. Landbouwgrond wordt opgekocht door de grotere bedrijven. Kan een biologische landbouw hier niet verandering in brengen. Kan een boer die wil omschakelen niet geholpen worden?
    Het energieneutraal maken van de provincie is in volle gang. Om enorme pompen bij de Afsluitdijk , die stroom vreten, hun werk te laten doen, moet 29 ha. land opgeofferd worden om deze compensatie met zonnepanelen te dekken. Laten we die 29 ha omzetten in natuur, waar grutto en Kievit zich thuis voelen. Er is maar een turbine nodig van 7,5 MW om die stroom te dekken. Anders gezegd, een mix van zonnestroom langs de A-7, zoals geluidswallen en windenergie kan ook. Waarom geen vijzel koppelen aan een windmolen, zoals we vroeger onze polders droog maalden .
    De landbouw concentreren op de kleigebieden. De veengebieden weer natuurland maken met een verhoogde waterstand. Dan komen onze weidevogels terug en blijven de ganzen weg. Toerisme vaart hier wel bij.
    Liever verbeterd openbaar vervoer dan nog meer snelwegen.

Reacties zijn gesloten.