Streep door de ”stroomweg’ Leeuwarden-Sneek

GroenLinks fractievoorzitters uit Leeuwarden, Sneek, Littenseradiel en de provincie spreken zich uit tegen plannen voor een nieuwe weg van Sneek naar Leeuwarden, dwars door kwetsbaar landschap.

Te Gast geplaatst in Leeuwarder Courant dinsdag 18 april 2017

Tijdens de Statenvergadering op 19 april 2017 diende de GrienLinks statenfractie een motie van 50plus mee in om geen plannen te maken voor een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden. De motie werd aangenomen.

Tekst van de Te Gast:
Streep door de stroomweg Sneek Leeuwarden
De laatste weken zijn er berichten verschenen over de verkeersveiligheid op de Snitserdyk/N354 en hebben verschillende politici zich uitgesproken over een nieuwe ‘stroomweg’ langs het spoor van Sneek naar Leeuwarden. De raad van Littensradiel heeft op 27 februari jl. een motie aangenomen, waarmee ze oproepen om van verder onderzoek af te zien. Dat is een duidelijk geluid.

Inwoners van Littenseradiel krijgen het gevoel dat de weg vooral een kwestie is tussen de beide steden en dat het tussenliggende gebied vooruitlopend op de herindeling al is ingenomen. Zowel de dorpen die straks naar Súdwest-Fryslân gaan als de dorpen die naar Leeuwarden gaan, hebben aangegeven tegen een nieuwe weg te zijn. Omdat de raden van Súdwest-Fryslân en Leeuwarden zich nog niet hebben uitgesproken over de weg, vinden wij het van belang om ons gezamenlijke standpunt duidelijk te maken.

De discussie over een nieuwe stroomweg is op gang gekomen door verschillende ongelukken op de Snitserdyk. Wij vinden de vragen over verkeersveiligheid legitiem en willen graag dat hier een oplossing voor komt. Naast het remmen van de snelheid van het verkeer en het aanpassen van de bochten, zijn vele oplossingen denkbaar. Om dan meteen de optie van een nieuwe, dure weg door een kwetsbaar landschap op tafel te leggen vinden wij onzorgvuldig. Het beeld van de Centrale As dringt zich op. Ook hier is een zeer dure en omvangrijke verkeersoplossing gekozen ten koste van waardevol landschap: het is schieten met een kanon op een mug.

Wanneer het tracé de spoorlijn Sneek-Leeuwarden zou volgen, kruist het verschillende dorpen en loopt het dwars door vogelrijk natuurgebied. In tegenstelling tot grote delen van Friesland nemen de aantallen weidevogels in dit gebied toe. Deze gebieden zijn ter compensatie van de Haak om Leeuwarden ingericht voor weidevogelbeheer. Aanleg van de weg zou betekenen dat de vogels opnieuw worden verdreven, terwijl we juist blij moeten zijn met de natuurwaarden die hier zijn gecreëerd.

Tot slot vinden wij het van belang dat er al een goede rechtstreekse verbinding ligt tussen Sneek en Leeuwarden. In 20 minuten reis je met de trein tussen beide steden. Wij het zeer onwenselijk om dit schone reisalternatief onder druk te zetten. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer en het opheffen van het spoor heeft consequenties voor de leefbaarheid in de hele zuidwesthoek.

Retze van der Honing, Fractievoorzitter GrienLinks Fryslân
Pim Astro, fractievoorzitter SAM Littenseradiel
Angeline Kerver, fractievoorzitter GroenLinks Súdwest-Fryslân
Evert Stellingwerf, fractievoorzitter PAL GroenLinks (Leeuwarden)

Eén antwoord op “Streep door de ”stroomweg’ Leeuwarden-Sneek”

  1. een lichte paniek komt in mij op bij het idee van weer een nieuwe weg en eventueel verzwakken van deze treinverbinding.
    versterk de trein verbinding door deze frequenter te laten rijden, en door de aansluiting in Sneek en verder op ander vervoer te verbeteren.
    weinig mensen weten van de “belbus” als aansluiting (is mijn ervaring in gesprekken).
    en als de trein uit Heerenveen iets te laat is in Leeuwarden, rijdt de arriva trein in leeuwarden gewoon weg.
    er is nog veel te winnen in het ov!

Reacties zijn gesloten.