127 miljoen euro voor Windpark


Op 19 april 2017 vergaderden de Staten over het voorstel om met geld van de provincie deel te nemen in het Windpark IJsselmeer en zo ook – met de opbrengst van dat geld – duurzame projecten op land mogelijk te maken. Ondanks ook enkele stevige bewaren stemde GrienLinks uiteindelijk voor de financiële deelname van de provincie aan het Windpark Fryslân: “We hebben altijd gepleit voor windmolens op het land (langs wegen, langs kanalen, op industrieterreinen, dorpsmolens en parken op plekken waar het kan qua mensen en natuur). Dit college heeft dat onmogelijk gemaakt en gekozen voor een windpark in het IJsselmeer.

Er loopt bovendien een procedure vanwege de natuur (de vogels en vleermuizen) tegen het windpark bij de Raad van State. GrienLinks wilde afspraken maken over de bestemming van de winst van het windpark en regelen dat de winst besteed zou gaan worden aan duurzame doelen. Een amendement dat samen met de PvdA werd ingediend haalde het niet. Een motie om de betrokkenheid van burgers te vergroten (aanwenden van de winst voor bijvoorbeeld duurzame dorpen) haalde het wel.

“We hebben ook haast met het produceren van duurzame energie. Het noordpoolijs smelt. Dus hebben we gekozen om voor deze deelname in dit park te stemmen. Met de nodige reserve over de plek en de wijze waarop er met de participatie (dus de zeggenschap van burgers en de bestemming van de winst) wordt omgegaan”, verklaarde fractievoorzitter Retze van der Honing.

Een ruime meerderheid van de Staten nam de beslissing om 127 miljoen euro van de provincie in het Windpark Fryslân te steken. Tachtig miljoen euro daarvan is een (achtergestelde) lening, 20 miljoen is voor aandelen, 27 miljoen euro als reserve voor risico’s bij de bouw (dan ook een lening). Het park komt in het IJsselmeer en de bedoeling is dat er 89 windmolens komen. Het project kost in totaal negenhonderd miljoen euro. Lees hier Spreektekst Retze van der Honing – deelname Windpark – 19 april 2017(uit de eerste ronde) van Retze.

Lees hier een verslagje in het Friesch Dagbladover de discussie in de Staten.