GrienLinks wil verbrandingstemperaturen afvalverbrander REC

Retze van der Honing van GrienLinks wil de werkelijke verbrandingstemperaturen hebben van de afgelopen twee jaar van de afvalverbrander in Harlingen. Van der Honing: “Wij willen vanuit onze controlerende functie volledig zicht krijgen in het verbrandingsproces van de afvalverbrander. Daar is gezien de geschiedenis alle reden toe. Daarom ontvangen we graag over de periode van de afgelopen twee jaren de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen van de pyrometers in de oven, zodat met deze gegevens onderzoek kan worden gedaan. Andere afvalverbranders stellen dit soort gegevens wel ter beschikking. Zowel het college als Omrin dienen de schijn te vermijden dat ze iets te verbergen hebben.”

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

Onderwerp: verbrandingstemperaturen

Geacht college,

Bij de aangenomen ‘motie APK’ over de REC in februari 2016 is door de Staten aan Gedeputeerde Staten verzocht om een aantal maatregelen bij de REC. De bedoeling van deze maatregelen was om te kunnen garanderen als overheid dat er in Harlingen een controleerbaar schone afvalverbrander staat en de omwonenden zich geen zorgen over de luchtkwaliteit hoeven te maken.

Het is nu mei 2017. Het proces van verbetering van de REC is nog steeds niet afgerond en er is nog geen duidelijkheid over het verbrandingsproces, ons inziens een van de belangrijkste vraagstukken. Aanvullend op de vragen die de SP over de omrekenmethode van de verbrandingstemperatuur heeft gesteld willen we u de volgende vraag stellen.

Vraag:
Wij willen vanuit onze controlerende functie volledig zicht krijgen in het verbrandingsproces van de afvalverbrander. Daarom ontvangen we graag over de periode van de afgelopen twee jaren de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen van de pyrometers in de oven, zodat met deze gegevens onderzoek kan worden gedaan.

We hebben dit al een aantal malen eerder verzocht en vinden uw antwoord dat u (juridisch) geen mogelijkheden heeft om deze op te vragen onacceptabel. Dit vanwege o.a. de voortdurende storingen en uit motieven van transparantie, bestuurlijke betrouwbaarheid en controleerbaarheid. Wij vinden dat u als college als handhaver moet beschikken over deze gegevens. Gezien de geschiedenis en de recente feiten is er ook alle aanleiding om over deze gegevens te beschikken. De betreffende temperatuurgegevens zijn wezenlijk voor het verkrijgen van inzicht in het verbrandingsproces. De gegevens van deze zelfde pyrometers (in de oven) zijn ook in het rapport Lentjes gebruikt om conclusies te trekken over de vraag of bij díe omstandigheden door de REC wel of niet aan de eis van 850C/ 2 sec werd voldaan.

Wij verzoeken u daarom met klem om het mogelijk te maken dat de gegevens van de werkelijke verbrandingstemperaturen (over de laatste twee jaar) van de pyrometers in de oven ons zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.