REC is nog niet APK, ook al zegt gedeputeerde van wel

De Statenfractie van GrienLinks is verbaasd over de uitspraak van de gedeputeerde Schrierdat het verbetertraject rond de REC klaar is. Retze van der Honing: “Dat het verbetertraject rond de REC klaar is, is een aperte onjuistheid. Wij betreuren dat dit wel zo gezegd wordt en vragen ons af wat de reden is van deze voorbarige mededeling. In februari 2016 is in de Statenvergadering de motie ‘APK voor de REC’ aangenomen. Deze motie vraagt om een actualisatie van de vergunning van de REC en vraagt om (minimaal) vijf acties om een schone afvalverbrander te kunnen garanderen die werkt met een kloppende milieuvergunning.

Van deze acties zijn nog twee essentiële onderdelen niet uitgevoerd. De ijkmethode van de verbrandingstemperatuur is nog niet uitgevoerd en de wijze waarop dat moet gaan gebeuren is nog niet duidelijk. Daarnaast is de MER-evaluatie er nog steeds niet. Deze had allang gepresenteerd moeten zijn. In de motie uit februari 2016 vragen de Staten om resultaat in de eerste helft van 2016. Het is nu juni 2017 en de REC is dus nog steeds niet helemaal ‘gekeurd’, laat staan dat de REC al is goedgekeurd! De gedeputeerde laat een weinig doortastende houding zien. Wij willen duidelijkheid over wanneer het volledige resultaat is behaald. Volledig betekent: een schone APK goedgekeurde afvalverbrander met een actuele milieuvergunning. We zullen de gedeputeerde hier verder op gaan bevragen.”